Svenska inflationen fortsatt hög

Idag släppte Statistiska Centralbyrån rapporten över november månads inflationsstatistik. Konsumentprisindex ökade med 11,5 % på årsbasis. Det innebär att genomsnittliga varor har blivit 11,5% dyrare på ett år. Vissa varor har ökat mer än så, t.ex. livsmedel och energi. Paketresor och annat icke-nödvändigt håller inflationen nere. 

KPIF visar dock “bara” 9,5% då höga räntor och annat inflationsdrivande räknats bort. KPIF ökade med 0,7 procent från oktober till november. Under motsvarande period föregående år steg priserna med 0,5 procent, enligt ett pressmeddelande från SCB.

För ett år sedan prognostiserade Riksbanken att inflationen var under kontroll men det dröjde bara ett par månader innan det uttalandet blev inaktuellt. Hela 2022 har inneburit högre och högre inflation varje månad eftersom inflationen mäts mot samma månad föregående år. 

Elpriserna steg med 16,8 procent från oktober till november. och livsmedelspriserna ökade för tolfte månaden i rad.

Sannolikt kommer inflationen bromsa under 2023 eftersom varje månads inflationsrapport 2023 jämförs mot den höga nivå som gällde för samma månad under 2022. Om inflationen ska fortsätta runt 10% måste priserna öka ännu mer än nu. Om de “bara” ökar något, ser inflationen ut att falla tillbaka. Dock innebär en stabiliserande inflation under 2023 att en ny högre nivå permanentas.

Läs mer: Fackförbund vill se kompensation för inflationen

Avtalsrörelsen inleds snart och de kommande lönerna för fackförbundens medlemmar ska förhandlas. Det är osäker hur fackförbunden väljer att förhandla. Sannolikt måste alla delar av samhället visa “solidaritet” och löntagare får vara beredda på en saftig reallönesänkning. 

 

Se också: Trots högre inflation och sänkt reallön – fackförbunden nöjda

 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/statistiknyhet/konsumentprisindex-kpi-november-2022/