Vikten av att äga sina egna Bitcoin-nycklar 

Dina Bitcoin består av privata och publika nycklar. Om du har Bitcoin i din digitala plånbok så är det egentligen inte Bitcoin självt du har där, du har en transaktion med ospenderade Bitcoinadresser som kontrolleras av din krypterade privata nyckel.

Om någon skall skicka Bitcoin till dig så genererar din Bitcoinwallet en publik adress till vilken du tar emot Bitcoin. Samtidigt har din wallet som skapat den publika adressen även en privat nyckel, lösenordet eller krypteringsnyckeln som genererat den publika adressen. Den privata nyckeln är det som ofta kallas seed phrase, och består av 12-24 slumpvis valda ord ur en lång ordlista kallad BIP 39 word list.

 

Vad är Private och Public Key?

På engelska kallas det private key och är din seedphrase. På svenska blir det privata nycklar. När du skapar en Bitcoinwallet och tagit backup på din seedphrase, som du sparar på en säker plats offline, är du redo att börja använda den. Om du i din wallet väljer receive/ta emot så skapas en Publik Nyckel/ Bitcoinadress. Det är den du uppger till oss på Btcswe dit vi ska skicka dina Bitcoins. Den kan se ut så här:

bc1qug4uaqwe6sl8yqqf30pt3z2jek3kgqq33pe464

Nästa gång du ska köpa Bitcoin eller en kompis ska skicka Bitcoin till dig väljer du  receive/ ta emot i din wallet. De flesta wallets skapar ofta en ny mottagningsadress åt dig. Det ökar på din personliga integritet och ingen kan därmed se andra Bitcoinadresser som din plånbok och din seedphrase kontrollerar.

Din seedphrase ligger i din plånbok och den krypterar fram nya publika adresser som är knutna till din privata nyckel. Ingen annan kan således komma åt dina Bitcoin utan känna till din seedphrase.

 

Vad är BIP 39-Ordlistan?

BIP 39 ordlistan finns bland annat på GitHub https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0039/english.txt

Detta är de första 12 orden. Inga ord i ordlistan har likadana inledande bokstäver. Därför är det ofta tillräckligt att spara endast de fyra första bokstäverna men risken att skriva fel är stor. Genom att skriva hela ordet har du lättare att gissa ordet om du skriver slarvigt eller din papperslapp med backupen har blivit t.ex.vattenskadad.

abandon, ability, able, about, above, absent, absorb, abstract, absurd, abuse,  access, accident

 

Säkerhet

Om du misstänker att någon obehörig har fått tillgång till din seedphrase bör du skapa en ny wallet och vara noga med bakupen på den nya walleten och skicka dit dina Bitcoin.

Stress och mänskliga faktorn är orsaken till förlorade Bitcoins. Ta det lugnt.