Vad innebär hög inflation? Konsumtionsutrymmet minskar 

Idag presenterade Statistiska Centralbyrån, SCB, inflationssiffrorna för mars månad. Inflationstakten på årsbasis ligger nu på 6,1%. Det är en uppgång från februari då inflationstakten var 4,5%. Månadsförändringen från februari till mars var 1,7%.

I ett pressmeddelande skriver SCB:

– Inflationstakten steg kraftigt till följd av en allmän, bred prisuppgång. Priserna på livsmedel och alkoholfria drycker ökade, men framför allt var det stigande el- och drivmedelspriser som påverkade, enligt Caroline Neander, statistiker på SCB.

Riksbankens inflationsmål på 2% är långt borta och någon återgång till den nivån är inte rimlig att förvänta sig den närmaste tiden. 

I höstas började el- och bensinpriserna att stiga. Det har i sin tur gjort att transporter, lager och sektorer som använder mycket energi har fått ökade kostnader. Vilket i sin tur har gjort att livsmedel och andra vardagsprodukter som vi behöver har ökat i pris. Andra sektorer och branscher har också höjt sina priser till följd av ökande kostnader. 

 

Relaterad artikel: “Spä ut kaffet för att lura inflationen”

Inte bara Putins fel att priserna ökar

När kriget i Ukraina bröt ut och omvärlden införde sanktioner mot Ryssland ökade den trend med stigande konsumentpriser som redan börjat. Det många politiker nu försöker göra är att de skyller hela inflationen på Putins krig. Även om man fördömder invasionen av Ukraina, finns det andra faktorer som bidrar till inflationen. Penningmängden har nära fördubblats de senaste två åren och det faktum att en ökad mängd valuta finns att köpa en begränsad mängd varor gör att priserna stiger. 

 

Fler blir medvetna 

När media nu talar mer om inflationen blir fler medvetna, det i sin tur gör att många kommer tänka till och kanske inte unna sig utelunch, måla om köket eller köpa en ny tv. Istället sparar man till sämre tider. Konsekvensen av detta kan bli att företag säger upp personal och vi får ökad arbetslöshet och i förlängningen en recession.

Genomsnittssvensken blir fattigare

Problemet med att spara pengar i en inflationär miljö är att pengarnas köpkraft urholkas. Den som har en snittlön på 35 000 kronor vid en tvåprocentig inflation som plötsligt stiger till 6% förlorar 16 000 kronor per år i köpkraft. 

Personer med höga lån som har råd med ökad ränta och högre levnadsomkostnader kommer däremot tjäna på högre inflation eftersom inflationen äter upp lånen. Ett lån på en miljon kronor blir 57 000 kronor billigare om året nu när inflationen är 6% istället för 2%.

 

Läs även: Svensk inflation ökar snabbt

 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/statistiknyhet/konsumentprisindex-kpi-mars-2022/

https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/lVyvKA/inflation-paverkar-planboken-sa-funkar-det

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/de-blir-vinnare-nar-inflationen-vaxer