Vad är Proof of Work Mining?

 

Vad är Proof of Work Mining?

Proof of Work är ett system inom datasäkerhet som i Bitcoins fall säkerställer att inga coins kan vara på flera ställen samtidigt. Proof of Work förhindrar dubbelspendering genom att en stor mängd tidskrävande och kostsamt arbete måste utföras. Det blir olönsamt att fuska. Den som vill ändra Bitcoins blockkedja behöver således ha mer datorkraft än alla andra deltagare har sammanlagt. 

 

Utan proof of work skulle Bitcoin bara bli en databas. Databaser behöver ingen blockkedja.

 

Den decentraliserade blockkedjan är utspridd på tiotusentals platser över världen. Noderna håller koll på blockkedjan och alla deltagande noder delar samma verklighet och historik. Det är konsensus i nätverket. Om en nod försöker ändra historiken eller fuska så att en plånbok får mer coins än den egentligen skulle ha så ser resten av nätverket detta och accepterar inte den avvikande transaktionen.

 

Konsensusalgoritm

Proof of Work är den första konsensusalgoritmen som faktiskt fungerar. Försök har gjorts före Bitcoin men inget system fungerade fullt ut. Det var just problemet med dubbelspenderingen det föll på. Bitcoin presenterades med sitt White Paper oktober 2008 och lanserades i januari 2009. Bitcoin löste det så kallade Bysantinska Generalproblemet.

 

Dubbelspendering

På internet kan allting kopieras och spridas. Ett e-mail kan vidaresändas och en bild kan laddas ner och spridas till fler. Därför är pengar på internet inget som skulle fungera såvida det inte kan säkerställas att dubbelspendering omöjliggörs.

 

Miners bekräftar transaktionerna

Det är Bitcoinminers som garanterar att blockkedjan är korrekt genom att de letar nya block i konkurrens med varandra och den som finner ett block får blockbelöningen. I blocket läggs de senaste transaktionerna till och därefter börjar kampen om att hitta nästa block. Nya block bygger på input från föregående block och på så vis skapas en lång obruten kedja som är sammanlänkad. 

 

Alla noder i nätverket ser blockkedjan och kan verifiera äktheten. Detta sker automatiskt och är alltså inget du som användare behöver fundera på. Om du väljer att ha en egen nod så kör du en programvara som gör dessa beräkningar själv.

 

Dyrt och ineffektivt

Proof of Work mining är både dyrt och ineffektivt. Därför lämpar det sig bra till Bitcoin. Det blir dock otroligt säkert eftersom det kostar så mycket att minea. Ju fler miners, desto säkrare nätverk. Men ju fler miners som tävlar om att få nästa blockbelöning, desto svårare är det att beräkna de matematiska problemen. För att ha en rimlig chans att hitta ett block krävs otroliga mängder datorkapacitet som kostar mycket pengar att driva.

 

Kritik mot Mining av miljöskäl

Det finns kritik mot Bitcoin och dess energiförbrukning. Förr var kritiken att det förbrukade smutsig kolkraft. Sedan skiftade det och heter nu att det förbrukar grön energi som kunde användas till annat.

El Salvador gjorde Bitcoin till giltigt betalningsmedel i september 2021 och minear Bitcoin med termodynamisk energi från vulkaner. Bitcoin ger incitament att finna nya klimatsmarta energikällor. Den som kan minska sina elkostnader och ändå minea Bitcoin effektivt kan tjäna mer pengar eftersom det var tionde minut finns 6.25 Bitcoin att tävla om.

Bitcoin är kod, matematik, kryptografi och språk. Det är går inte att förbjuda matematiska beräkningar. Bitcoin är på pass decentraliserat att om några länder skulle förbjuda det så kommer det finnas andra som ser affärsmöjligheter.