Vad är CBDC?

En CBDC (Central Bank Digital Currency) är en digital valuta som utges och stöds av en centralbank. Det är en form av digital betalning som liknar vanliga pengar, men istället för att finnas i fysisk form är den helt digital. CBDC:s kan användas för att göra snabba och säkra betalningar, och många ser dem som ett alternativ till kontanter i framtiden.

Den främsta nackdelen med CBDC är att det är ett centraliserat system som är helt öppet för den med insyn. Den personliga integriteten och skyddet för användarnas personuppgifter försvinner helt eftersom transaktioner kan spåras och övervakas lättare än med kontanter. 

Med den så kallade “Transportstyrelse-gate” i färskt minne är den här typen av databaser något att förhålla sig skeptiskt till, det är en mycket svag punkt som drar till sig angreppsförsök.

 

Läs mer: Kanada visar varför Bitcoin behövs

 

En total digitalisering av pengar kan innebära en ökad risk för cyberattacker och dataintrång. Det är viktigt att säkerställa att CBDC-systemen är robusta nog för att motstå angrepp och skydda användarnas pengar från hackare och stöld: staten hatar konkurrens.

 

CBDC:s kan ha en inverkan på det finansiella systemet, eftersom de kan konkurrera med traditionella banktjänster och potentiellt minska behovet av bankkonton och traditionella betalningssystem. Vidare kan en CBDC också påverka den finansiella stabiliteten och likviditeten i ekonomin, eftersom den potentiellt kan leda till en ökad koncentration av pengar på centralbankens balansräkning och därmed minska mängden pengar som cirkulerar i ekonomin.

 

Se också: Svenska e-kronan världsledande i utformandet av CBDC