Vad är Bitcoin? – Vi ger svar på de vanligaste frågorna!

bitcoin on pink and blue background

Många har säkert hört talas om Bitcoin, men få kan svara på frågan: Vad är Bitcoin? Nedan finner du en lättläst sammanfattning som ger svar på de vanligaste frågorna om Bitcoin och blockkedjan.

Vad är Bitcoin?

  • Bitcoin är en digital valuta som distribueras elektroniskt.
  • Bitcoin är byggt på ett decentraliserat peer-to-peer nätverk där ingen enskild institution eller individ kontrollerar nätverket.
  • Tillgången av Bitcoin är starkt begränsad, endast 21 miljoner Bitcoin kommer någonsin att kunna utvinnas.
  • Bitcoin utvinns genom s.k. Mining där valutan betalas ut som belöning när miners verifierar transaktioner som sker i blockkedjan.

Vem skapade Bitcoin?

Bitcoin blev först introducerat som en mjukvara med öppen källkod av en eller en grupp anonyma programmerare under alias Satoshi Nakamoto år 2009. Många rykten har florerat kring den riktiga identiteten på Bitcoins skapare, men samtliga individer som pekats ut som grundaren har förnekat att de själva är den mytomspunna Nakamoto. En vedertagen teori är att alias Satoshi Nakamoto i själva verket är en grupp anonyma programmerare från olika delar av världen med rötter i ”Cypherpunk-rörelsen” som utvecklat Bitcoin som ett gemensamt projekt. Den enda personen som namngivits som deltagare i projektet av alias Nakamoto är amerikanen Gavin Andresen som påstods vara en av ursprungsprogrammerarna i Bitcoinprojektet. Andresen har sedan begynnelsen varit en frontfigur för Bitcoin och grundade Bitcoin Foundation år 2012.

Vem kontrollerar Bitcoin?

Enligt Gavin Andresen är ytterligare decentralisering av Bitcoin högsta prioritet efter att Nakamoto lämnat projektet. Andersen har strävat efter fortsatt decentralisering för att garantera att Bitcoin ska fortleva även utan hans inblandning och har därför jobbat för att göra Bitcoin så oberoende av honom som möjligt.

För många människor är Bitcoins viktigaste egenskap självständighet från staten, banker och institutioner. Ingen enskild part eller auktoritet ska kunna stoppa, manipulera eller på annat sätt påverka en transaktion som sker på Bitcoins blockkedja. Dessutom ska alla transaktioner som sker i blockkedjan alltid vara transparanta, spårbara och tillgängliga för allmänheten.

Eftersom Bitcoin-nätverket inte är kontrollerat av någon enskild part, ger det användaren total kontroll över dennes medel, vilket också medför fullt ansvar för varje användare att hålla sina Bitcoin säkra.

Hur fungerar Bitcoin?

I grunden är Bitcoin ett publikt distribuerat bokföringssystem som existerar på något som kallas blockkedjan. Detta bokföringssystem innehåller och redovisar varje transaktion som någonsin skett i blockkedjan och kan på så sätt fastställa vilka som äger Bitcoin. Digitala register över alla transaktioner kombineras och delas in i s.k. “blocks” där de får en unik bokstavs- och sifferkod (hash) som måste matcha med föregående block. Om någon försöker ändra eller manipulera en transaktion ändras denna hash vilket påverkar samtliga nästkommande block, vilket gör att ett försök att ändra endast en liten transaktion korrumperar hela blockkedjan. Detta innebär att försök att manipulera blockkedjan snabbt kan upptäckas och stoppas eftersom alla i nätverket ständigt verifierar blockkedjans korrekthet med tidigare block.

Användare tar emot, skickar och lagrar Bitcoin i digitala plånböcker som kallas för wallets. Dessa plånböcker verifierar validiteten i varje transaktion och skyddar innehållet genom digitala signaturer.

Vad är Bitcoin ‘s egenskaper:

Decentraliserat

Enligt Satoshi Nakamoto är Bitcoins viktigaste egenskap självständigheten från stater, banker och institutioner. Bitcoin är designat så att varje individ, företag samt dator involverad i mining och verifiering av transaktioner är en del av ett gigantiskt nätverk. Tanken är att nätverket ska förbli funktionellt även fast en eller flera enheter skulle fallera och att konsensus för majoriteten av nätverket måste uppnås för att en transaktion eller ett block ska registreras.

Anonymt

Friheten att förmå över sina egna medel utan att banken eller auktoriteter inskränker på ens privatliv är för många en av Bitcoins främsta egenskaper samt en viktig del av individens rättigheter. I dagsläget vet banker nästan allt om deras kunders kredithistoria, identitet och köpvanor. Bitcoin skiljer sig eftersom en identitet inte nödvändigtvis behöver kopplas till användarens wallet (konto) och gör därför att användaren i teorin är anonym. Baksidan av anonymiteten är att många kriminella lockas att använda Bitcoin för olagliga transaktioner och det är därför omdiskuterat om Bitcoins anonyma egenskaper är främst positiva eller negativa. Sådana diskussioner mynnar ofta ut i den klassiska frågan om vad som är viktigaste för ett samhälle: frihet eller säkerhet. Detta är självklart upp till individen att avgöra, men troligtvis kommer en balans mellan frihet och säkerhet att nås vartefter Bitcoin utvecklas.

Transparent

Anonymiteten med Bitcoin är relativ eftersom varje transaktion som någonsin skett på Blockkedjan är sparad och tillgänglig för alla att granska. I teorin kan vem som helst se hur många Bitcoin du äger och vilka transaktioner du har genomfört om de känner till din wallet-adress. Men i praktiken är det näst intill omöjligt att knyta en specifik wallet-adress till en enskild individ om inte användaren frivilligt gör detta.

Snabbt

En av Bitcoins stora fördelar är att transaktionerna processernas nästan omedelbart. Detta är kanske inte så imponerande för svenskar som använder Swish och betalkort Visa och Mastercard, men för den som någonsin försökt överföra pengar till ett land utanför EU eller velat göra en överföring till en annan bank en fredagseftermiddag vet att det i regel tar flera dagar och innebär höga kostnader i form av avgifter som banker tar ut.

Icke-reversibla transaktioner

En Bitcointransaktion går aldrig att backa om inte mottagaren själv skickar tillbaka pengarna. Detta innebär säkerhet för främst internethandlare som dagligen utsätts för bedrägerier där betalaren köper tillexempel en mjukvara och sedan begär pengarna tillbaka genom sin bank eller korthanteraren när varan levererats.

Vad kan jag köpa med Bitcoin?

När Bitcoin först introducerades 2009 fanns det få användningsområden eftersom nästan ingen tog emot valutan. Sedan dess har det hänt mycket då fler och fler handlare och privatpersoner tar emot Bitcoin som betalning för varor och tjänster. Giganter som Microsoft och Dell tar emot betalningar med Bitcoin och hos Snowlabs egen webbshop Bitcoinpresentkort.com kan vem som helst köpa ett presentkort på t.ex. IKEA, Norwegian eller Zalando med Bitcoin. Ju fler användare som ansluter till nätverket och köper Bitcoin desto fler företag lär att ta emot Bitcoin som betalning.

I dagsläget används Bitcoin främst som en investering eller ett säkert sätt att flytta och lagra pengar (förutsatt att ägaren vidtar lämpliga åtgärder för att skydda sina Bitcoin).

Hur skaffar jag Bitcoin?

Det enklaste sättet att skaffa Bitcoin är att köpa det hos en etablerad handlare, varför inte hos btcswe? ?. Det går också att köpa Bitcoin av privatpersoner eller att tjäna Bitcoin genom att ta betalt i valutan för att leverera produkter eller att utföra tjänster. Hos btcswe köper du Bitcoin snabbt, enkelt och tryggt med betalning via Swish. Vi menar att svenska kunder känner en trygghet att köpa Bitcoin hos svenskt företag och betala med en metod de är vana vid att använda.

Innan du köper Bitcoin måste du ha en Bitcoin-wallet. En wallet fungerar ungefär som ett bankkonto där du lagrar dina Bitcoin och kommer i en rad olika utföranden, med varierande grader av komplexitet och säkerhet. Det är rekommenderat att använda en s.k. hårdvaruplånbok vilket är en liten dator specifikt anpassad för att lagra Bitcoin på ett säkert sätt, Trezor och Ledger Nano är de två populäraste alternativen. En annan metod är att ladda ner en wallet-applikation till din smartphone eller dator vilket oftast är ett enklare alternativ som bara tar någon minut att installera, men har tillräcklig god säkerhet för att lagra mindre belopp. Förslag på sådana wallets är Mycelium, Bread och Electrum. Det finns många alternativ där ute men satsa på någon av de mest kända för att vara säker.

Ett annat sätt att skaffa sig Bitcoin är genom mining. Föra bara några år sedan kunde vem som helst som ägde en vanlig hemdator med tillräcklig processorkraft utvinna Bitcoin, men i dagsläget är det annorlunda. För att mining ska fungerar som ett incitamentsystem för att verifiera transaktioner på blockkedjan genom att lösa komplicerade matematiska problem där belöningen är Bitcoin, har ett system med ökande svårighetsgrad byggts in för att förhindra att alla Bitcoin utvinns direkt. Incitamentsystemet fungerar så att ju fler som minar desto svårare blir de matematiska problemen att lösa, vilket innebär att du behöver mer processorkraft samtidigt som belöningen minskar. Detta har lett till att stora företag och s.k. mining pools har byggt stora superdatorer specifikt anpassade för mining för att lösa dessa problem i en hastighet och utsträckning som en vanlig hemdator aldrig skulle klara av och på så sätt konkurrerat ut hobby-miningen.

Är Bitcoin ett pyramidspel?

Många påstår att Bitcoin tillsammans med andra digitala valutor är ett pyramidspel. I ett pyramidspel får användarna sina intäkter genom att värva nya medlemmar som investerar i spelet och inte genom vinster av att driva själva verksamheten eller värdet av tillgången. När det kommer till Bitcoin bestäms värdet av efterfrågan. Enligt många utgörs det värdet främst av den underliggande tekniken, användbarheten samt den begränsade tillgången av Bitcoin. Ju fler Bitcoin som köps, desto färre Bitcoin finns tillgängliga på marknaden vilket gör att värdet ökar eftersom efterfrågan är större en utbudet. Detta gör att Bitcoins varken i teorin eller praktiken fungerar som ett pyramidspel.

Man kan däremot diskutera vad värdet av en Bitcoin bör vara och hur användbar tekniken är, svaret blir ofta något som gäller alla tillgångar i en ekonomi: En Bitcoin är värd så mycket som någon är villig att betala för den. Om vi tar Guld som exempel på en tillgång som styrs av utbud och efterfrågan så kan vi konstatera att guld är en metall som har relativt få praktiska användningsområden i ett modernt samhälle där inte ett billigare substitut duger, förutom i viss elektronik och industri. Ändå är metallen högt värderat och sedd som en säker tillgång världen över på grund av dess status.

Är Bitcoin en bubbla?

Robert J. Shiller, ekonom och mottagare av Nobelpriset i ekonomi har tagit fram en checklista som hjälper oss definiera något som en bubbla. Checklistan inkluderar kraftiga ökningar i pris av en tillgång, stort publikt engagemang, hysterisk rapportering från media samt berättelser om individer som snabbt blivit extremt rika genom ägande tillgången vilket leder till ett ökat intresse hos allmänheten. Bitcoin kryssar samtliga boxar på checklistan.

Likt de flesta tillgångar går Bitcoin i faser med upp-och nedgångar. Bitcoin har haft bubblor som spruckit flertalet gånger, mest kända tillfällen är 2011, 2013 och 2017. På bilden nedan kan man se fler exempel.

Bitcoin bubble chart

Vad man bör ta med sig av Bitcoins prisrörelser, om man tittar historiskt sett, är att det lönat sig att ha en lång investeringshorisont och att kortsiktig spekulation har varit riskfyllt på grund av valutans volatila karaktär.

Bör jag köpa Bitcoin?

Här kommer det tråkiga svaret: Det är något varje person måste avgöra själv. Självklart bör man skaffa sig en grundläggande kunskap om hur Bitcoin fungerar och dess historia innan man investerar. Tror man på tekniken och att världen är i behov av ett fritt globalt finanssystem likt det fria globala informationssystem som internet utgör, så talar mycket för att Bitcoin är ett intressant alternativ. Snowlab och btcswe.com vill understryka att inget som skrivs här bör tas som investeringsrådgivning utan alla individer själva ansvarar för att avgöra om Bitcoin är ett intressant alternativ för de själva. Kom ihåg att aldrig investera mer än du är redo att förlora.

Vi hoppas att vi lyckats svara på frågan: vad är Bitcoin? Har du fler frågor om Bitcoin eller kanske synpunkter på denna text? Kommentera nedan!