Vad är Bitcoin Genesis block?

Det första bitcoinblocket, block 0 – genesis block, skapades den 3 januari 2009. Sex dagar senare följde block 1. I skrivande stund har “gruvarbetare”, eller snarare miners, producerat 770 145 bitcoinblock. I bitcoins kod är det programmerat att ta i genomsnitt 10 minuter för ett nytt block att skapas. Detta sker i konkurrens mellan hundratusentals anslutna miningmaskiner tillhörande tiotusentals olika aktörer som är utspridda över hela världen. Ju fler anslutna maskiner, desto svårare är det att hasha fram rätt tal som gör att en miner får lägga till sitt block i den långa blockkedjan.

I början var det bara Satoshi Nakamoto och några få kryptografientusiaster som höll på med bitcoin och det var vid tidpunkten inte för att bli rika snabbt som de ägnade sig åt bitcoin. De fascinerades av tekniken och det faktum att bitcoin tycktes vara de första digitala kontanterna som hade chans att fungera. Det som särskilde bitcoin från de tidigare försöken att skapa en digital valuta som inte kunde kopieras eller dubbelspenderas var dess Proof Of Work-algoritm som gjorde det omöjligt för en och samma bitcoin att vara på mer än ett ställe åt gången.

 

Läs också: Bitcoin Whitepaper day

 

Eftersom det i början endast var en relativt liten krets personer som höll på med bitcoin var inte säkerheten på nätverket så stor. Även bitcoins värde var obefintligt vid denna tid så det fanns likaledes inget att skydda på samma vis som nu. Även om det gick att utvinna bitcoin på en vanlig dator förr så var det ändå förenat med en kostnad, och det dröjde över ett år från bitcoins skapande tills det fick en växelkurs värd namnet. Det var i februari 2011 som bitcoin för första gången kostade över 1 dollar styck. De ekonomiska incitamenten att angripa nätverket var små i början och man såg bitcoin snarare som ett projekt att bygga och utveckla, hellre än en investering.

Tidiga visioner att bitcoin skulle bli stort

Även om värdet var lågt de första åren fanns det en ambition att bitcoin skulle växa och anammas av fler. Inte minst Satoshis egna texter och Whitepaper vittnar om det. Men en förutsättning för högre värde är att nätverket fungerar och får många användare som är utspridda över världen. Bitcoin hade kunna stanna vid en god idé om inte fler börjat engagera sig i och utveckla projektet tidigt.

Hal Finney anslöt sig tidigt till bitcoinutvecklingen och såg potentialen i bitcoin. Han skrev på forumet bitcointalk att bitcoin skulle kunna bli centralbankernas reservvaluta https://bitcointalk.org/index.php?topic=2500.msg34211#msg34211 

 

Intervju: Adam Back; Satoshi Nakamotos inspiration

 

Den 3 januari 2023 är det 14 år sedan bitcoin skapades och även om dess växelkurs minskat från sin högsta nivå så är bitcoins nätverk och användningsområden fler än någonsin och det sker mycket inom industrin som ännu inte slagit igenom på växlingskursen och användaravtalet. 

 

Ur ett av de första mailen från Satoshi:

Total circulation will be 21,000,000 coins. It’ll be distributed to network nodes when they make blocks, with the amount cut in half every 4 years.

first 4 years: 10,500,000 coins

next 4 years: 5,250,000 coins

next 4 years: 2,625,000 coins

next 4 years: 1,312,500 coins

etc…

When that runs out, the system can support transaction fees if needed. It’s based on open market competition, and there will probably always be nodes willing to process transactions for free.

 

 

Läs också: Vad är Bitcoin difficulty adjustment och hur fungerar mining?