Vad är Bitcoin difficulty adjustment och hur fungerar mining?

När Satoshi Nakamoto skapade Bitcoin bestämdes i koden att varje nytt block som mineades fram skulle ge 50 Bitcoin i blockbelöning till den miner som fick sitt block fäst som nästa block i blockkedjan. 

I koden sattes också att belöningen skulle halveras efter 210 000 mineade block. Med en genomsnittshastighet på 10 minuter mellan blocken blir det därför halvering av antalet utvunna Bitcoin vart fjärde år. 

Ju fler miners som börjar minea desto mer konkurrens blir det om samma block. Det förutsåg Satoshi Nakamoto genom att i koden även programmera en automatisk svårighetsjustering som innebär att ju mer datorkraft det samlade nätverket använder desto svårare blir det att hitta nästa block. 

Svårigheten att minea justeras via difficulty adjustment, och det regleras vart *2016:e block utifrån genomsnittstiden det tagit att hitta ett block föregående period, så det fortsättningsvis ska snitta 10 minuter mellan blocken även nästa period. Har det gått snabbare än 10 minuter ökar svårigheten och har det gått långsammare sänks svårighetsgraden. 

 

*2016 är 6102 baklänges. Satoshi har många finurliga sifferexerciser och referenser till nummer. Executive order 6102 om konfiskering av guld 

Satoshi satte 5 april som sin födelsedag på forumet Bitcointalk. Order 6102 skrevs på den 5 april. Bitcoin har hela tiden handlat om finansiell självständighet och att separera pengarna från staten.  

 

När i princip alla kinesiska miners stängde ner sin utrustning i juni och juli 2021 syntes en tydlig minskning av svårigheten och den samlade hashraten sjönk med strax över 50% men är nu på sin högsta nivå någonsin.

 

Bitcoins hashrate/ svårighet Graf: https://btc.com/stats/diff 

Bitcoins halveringar sker vart fjärde år

Bitcoins genesis block, det första blocket i Bitcoins historia, mineades den 3 januari 2009. Att minea de första 210 000 blocken i Bitcoins historia tog inte fyra år, det gick snabbare. Vid denna tid mineade folk via sina vanliga hemdatorer. Senare krävdes avancerade grafikkort och numera används dedikerade hårdvaror som t.ex. Antminer s19.

Första halveringen ägde rum den 28 november 2012 och då halverades alltså blockbelöningen från 50 till 25 BTC. Ytterligare cirka fyra år senare, den 9 juli 2016 halverades blockbelöningen från 25 BTC till 12,5 BTC.

Nu är blockbelöningen 6,25 och den senaste halveringen skedde 11 maj 2020. Nästa halvering beräknas ske den 30 mars 2024 utifrån de förutsättningar som råder idag.

 

Läs även: Bitcoins halveringscykel 

Miners måste sälja sina Bitcoin

Bitcoinnätverket växer just nu med 900 BTC per dygn under innevarande halveringscykel. Det är en halvering från 1800 BTC per dygn sedan förra perioden, 2016-2020.

Det är inte gratis att minea så därför måste miners sälja en del av sina nyfunna Bitcoin. En ny miner kan kosta allt från 20 000 till 500 000 kronor beroende på vilken kraft och därmed hur mycket bitcoin den ger. För att lyckas riktigt bra som miner krävs att man har många miners. Det är vanligt att flera som minear går ihop och startar en miningpool där man letar nya block med den samlade datorkraften och sedan delar på blockbelöningarna. 

Miners finansierar sin mining genom att sälja Bitcoin eftersom maskinerna är väldigt energikrävande och drar mycket ström.

 

Sjunkande utbud har gett högre pris

Varje halveringscykel har hittills följt ungefär samma mönster. Trots att utbudet och förändringen av bitcoins sjunkande utbud är känt i förväg sker en utbudschock en tid efter halveringen. 

I maj 2020 halverades blockbelöningen från 12,5 till 6,25 BTC. Innan detta skedde menade många att halveringen redan var “in-prisad” eftersom den var känd. I oktober och november samma år började kursen öka ordentligt och under några månader gick priset på en bitcoin från 10 000 USD till 64 000 USD för att sedan sjunka till hälften, omkring 33 00 USD sommaren 2021.

Trenden har varit att cirka 8-12 månader efter en halvering har kursen ökat för att sedan tappa kraft för att därefter etablera en ny högre lägstanivå. 

Nu handlas en Bitcoin i intervallet runt 40 000 USD men den har sjunkit till cirka 30 000 USD flera gånger sedan första noteringen över 60 000 USD i april 2021. En kurs runt 30 000 skulle kunna antas vara en ny lägstanivå för denna cykel. Förra cykeln hittade bitcoin ett golv omkring 3 500 USD men handlades över den kursen merparten av tiden. 

 


Bitcoins prisutveckling. 

 

Se även:

Stock to flow Ratio 

 

Gulds stock to flow 

 

Denna text ska inte ses som finansiell rådgivning. Investering i Bitcoin är förknippad med risk och du kan förlora hela eller delar av ditt kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.