Vad är Bitcoin BIP 119?

Den som följer större konton på Twitter som skriver mycket om Bitcoin har säkert hört talas om BIP-119. Utifrån tweets är det svårt att veta exakt vad förslaget innebär och vad det kan få för konsekvenser. Än är förslaget nytt och inget som har stöd bland varken miners, utvecklare eller nod-operatörer i dagsläget. 

BIP är en förkortning för Bitcoin Improvement Proposal och syftar till att ge förslag på förbättringar till Bitcoins blockkedja som testas och utvärderas av Bitcoinutvecklare världen över innan det blir omröstning i nätverket huruvida förslaget skall implementeras eller ej. 

Nyligen genomfördes soft-forken Taproot som efter mer än två års testande och utveckling nådde konsensus i nätverket att implementeras och syftar till att förbättra Bitcoins skalbarhet. Den nya BIP 119 skulle om den aktiveras, ske enligt en liknande process som den med Taproot men utan den långa testfasen.

Läs mer om Taproot här.

 

Framtiden för Bitcoin om förslaget skulle röstas igenom

BIP 119 innebär att en sorts avtal kan slutas, kallad covenant, och coins kan förses med programmerade villkor. Redan idag finns möjligheten till tidslås på Bitcoins blockkedja, dvs att en transaktion från en wallet till en annan kan bli låst att inte få spenderas förrän om exempelvis 5 år efter den sänts.

Det nya förslaget går steget längre. För Bitcoins del skulle förslaget, om en absolut majoritet av nätverket röstar för det, innebära att det kan skapas regler för hur coins får, eller inte får, flyttas på Bitcoins blockkedja i framtiden. Det går att svartlista adresser och även då omvänt vitlista adresser. 

I teorin kan jag som artikelförfattare få 100 000 sats (0,001 BTC) av dig som läser denna artikel idag, men just den transaktionens coins kan du märka att bara få skickas vidare till av dig godkända adresser. En konsekvens kan då bli att jag inte har självbestämmande över mina satoshis, vilket är en av Bitcoins grundbultar. 

 

Kritik från utvecklare och experter 

Upphovsmannen Jeremy Rubin som ligger bakom BIP 119, eller Check Template Verify (CTV), som det också kallas är grundare av företaget Judica, menar att det endast handlar om enklare covenants, eller förslag och avtal som kan kodas in.

Andreas Antonopoulos, som granskat koden till BIP 119, är en erkänd expert inom Bitcoin och blockchain menar att förslaget kan bli direkt skadligt eftersom det går att programmera in begränsningar som är irreversibla och försvårar spenderande av Bitcoin. 

En programmerare skulle kunna begränsa listan över adresser dit BTC kan skickas i framtiden. Ponera att en kryptobörs programmerar in att att alla coins de skickar ut bara kan växlas via deras system.

Myndigheter kan utnyttja

Om det går att stoppa bitcointransaktioner kommer det också att göras. 

Det finns ytterligare kritik från utvecklare i Bitcoinnätverket som är att myndigheter kan se en möjlighet att tvinga marknadens aktörer att programmera in en kodsträng som skulle flytta makt från det decentraliserade nätverket till adresser eller plattformar som myndigheten kan kontrollera. Eller helt enkelt stoppa alla adresser som inte är med på listan över godkända mottagare. 

På så sätt skulle Bitcoin som programmerats via BIP 119 inte längre vara fungibel och skulle skilja sig från andra bitcoins som kan skickas till alla, i princip skapa en ny kategori av bitcoins.

 

Detta är ett värsta-scenario men pekar på vikten av att inte stressa fram förändringar. Bitcoins “seghet” och att det skett bara ett fåtal stora uppdateringar efter intensiva och långdragna diskussioner är dess styrka. 

 

Hur går processen till att implementera BIP 119 till?

För att ett förslag som detta skall röstas fram via speedy trial, inleds en process på tre till fyra månader, där man söker stöd för förslaget. Därefter sker en omröstning bland miners där 95% av alla Bitcoinminers måste signalera sitt stöd för förslaget inom en rullande tvåveckorsperiod för att röstas igenom. 

Men för att ett förslag ska kunna implementeras behöver det massivt stöd från användare såsom nod-operatörer, utvecklare, walletföretag och börser – inte bara miners. Om ett förslag går igenom utan stöd från alla dessa kategorier kan det till och med resultera i en hardfork, som skapar en ny Bitcoin jämte den första. Detta skedde med Bitcoin Cash 2017 då nätverket inte kom överens om Bitcoinblockens storlek. Miners bör inte och vågar inte genomföra stora förändringar utan att resten av nätverket delar samma uppfattning. Risken är då att de blir utan användare på sitt nätverk och det gamla nätverket behåller de gamla reglerna och nya miners börjar minea där istället. Marknaden vinner.

 

Adam Back skeptisk

En av Bitcoins pionjärer, Adam Back, som skapade Hash Cash, en föregångare till Bitcoin är skeptisk och menar att alla andra alternativ måste utvärderas innan en förändring kan göras på bitcoins blockkedja. “Alla nya förslag kräver genomgripande undersökning och testning” skrev Adam Back på Twitter. 

Även Matt Corallo som är bitcoinexpert och volontär open source programmerare på Bitcoin, twittrade nyligen:

– Trycket att implementera BIP 119 känns fel på nästan alla sätt, istället för att hitta konsensus och samarbete som ingenjörer brukar skyndas detta fram och all feedback ignoreras.  

 

 

https://cryptonews.com/news/here-is-how-bip-199-could-kill-bitcoin-according-to-andreas-antonopoulos.htm

https://protos.com/bip-119-heres-everything-you-need-to-know-about-the-bitcoin-proposal/