USA största land inom Bitcoinmining

Btcswe har tidigare rapporterat att Kinas dominans inom Bitcoinmining minskat efter ett förbud mot mining av Kinas regering. Nu har USA tagit över rollen som det land i världen med flest uppkopplade miningdatorer som dedikerar procerssorkraft för att utvinna världens största kryptovaluta.

35,4 procent av all hashrate, den datorkraft som används för att lösa miningens matematiska problem, kommer nu från USA. Tidigare var Kina det dominerande landet inom Bitcoinmining. 

I delstaten Texas finns många kryptovänliga politiker som säger sig vilja göra delstaten till landets ledande inom Bitcoinmining och detta främjas genom låga energipriser. Guvernören Greg Abbot går ännu längre och säger att det i Texas snart ska bli möjligt att handla med kryptovaluta i affärer och att delstaten kommer uppmuntra utveckling inom Bitcoin och blockchainteknologin.

 

https://www.forbes.com/sites/jasonbrett/2021/10/02/texas-poised-to-be-a-world-leader-in-bitcoin-and-blockchain/?sh=6d9757a8715b