Tvist om definition av recession

Recession är ett ord som dyker upp allt mer frekvent dessa tider och det innebär att aktiviteten i ekonomin sjunkit i två kvartal i rad, och därmed ger sjunkande BNP. Denna enkla och tydliga förklaring har blivit standardiserad sedan ekonomen Julius Shishkin definierade det 1974.

Per definition är USA och världen i en recession nu. En recession kan pågå i flera år.

 

Myndigheterna håller inte med 

Amerikanska myndigheter hävdar att landet inte alls är i en recession trots sjunkande ekonomisk aktivitet. NBER, National Bureau of Economic Research definierar en recession som en kraftig minskning i den ekonomiska aktiviteten som sprider sig i hela ekonomin och varar i flera månader. Därtill skall den enligt deras definition också synas tydligt på BNP-aktiviteten och reallönerna skall sjunka tillsammans med en ökande arbetslöshet till följd av sämre tider för företagen. 

Denna mer vida benämning möjliggör för tolkningar som får finansminister Janet Yellen och president Joe Biden att mena att det må gå lite trögt i ekonomin men utan att vara en recession. 

 

Vita huset dementerar ändring av definitionen 

Enligt amerikanska finansdepartementet kommer fler och fler i arbete och därför är inte landet i en recession. Yellen menar att det går för bra för ekonomin för att vara frågan om någon recession. 

Den definition som gällt i 50 år gäller inte längre är budskapet från Vita huset. 

Hur det går för amerikansk ekonomi påverkar i allra högsta grad resten av världen. 

 

https://www.businessinsider.com/recession-definition-biden-white-house-gdp-inflation-outlook-economic-recovery-2022-7?r=US&IR=T 

https://www.investopedia.com/terms/r/recession.asp

https://www.foxbusiness.com/economy/recession-biden-yellen-democrats-want-change-definition-cant-change-facts