Tvåprocentsmålet: inflation

Målet är att inflationen skall hålla sig på 2 procent årligen. Det innebär att värdet på pengarna halveras på 36 år. Dock anses tvåprocentsmålet vara en sorts naturlag som alla accepterat och tar som en självklar sanning. Det få känner till är att det endast är en policy, ett politiskt fattat beslut.

Många talar om hur ränta på ränta är jordens åttonde underverk. Få begriper hur inflation på inflation blir det motsatta. Med en inflation på 12 procent, vilket vi såg i december tar det bara 6 år för pengarnas köpkraft att halveras. Dock sjönk inflationen från 12,3 procent i december 2022 till 11,7 procent i januari. Fortfarande är det en hög inflation och långt från Riksbankens mål om 2 procent. 

Även Europeiska Centralbanken och amerikanska Federal Reserve har ett två procentsmål för inflation. Diskussioner förs om att ändra det då det anses lågt med dagens mått. 

Historiskt sett har 2 procent varit synonymt med prisstabilitet. Riksbanken bland annat menar att det omvända, deflation, är direkt skadligt för ekonomin och tillväxten. Något av det värsta som kan hända i ett fiat-system som dessutom är skuld mättat är att den allmänna prisnivån sjunker. 

Enligt riksbankslagen ska Riksbanken upprätthålla varaktigt låg och stabil inflation. Utan att åsidosätta inflationsmålet ska Riksbanken dessutom bidra till en balanserad utveckling av produktion och sysselsättning

 

Se också: Inflationen är här