Turbulens bland Bitcoinminers 

Den sjunkande bitcoinkursen har fått miners att kämpa med lönsamheten. Beroende på var en miner är stationerad kan dess kostnad för miningen variera kraftigt. Bara i USA är skillnaden på el och skatter så stor att det kan skilja 15 000 USD i att utvinna en bitcoin beroende på delstat.

När miners stänger av sina maskiner på grund av minskande lönsamhet leder det till att nätverkssvåringeten minskar. Den mäts i hashrate och är en indikering på hur starkt nätverket är. Även om hashraten har sjunkit en aning nu sedan toppnoteringen i juni är nivån ändå en bra bit över vad den var i november när bitcoin satte sitt prisrekord. 

Läs mer om hashrate: Klicka här

Dock är det det så att där en miner ser minskad lönsamhet ser någon annan en möjlighet och dessa tapp i hashrate är sällan långvariga. Marknaden hittar sina vägar och det finns alltid någon som har billig el och kan öka sin miningkapacitet om tillfälle ges.