Tag Archives: Stefan Ingves

Riksbankens personal fick fördelaktiga lån

Tillsvidareanställda på Sverige riksbank har sedan 1989 haft möjligheten att ta förmånliga personallån genom arbetsgivaren. Förmånen regleras varken i kollektivavtal eller i skriftliga anställningsavtal och den är en ensidig förmån från Riksbanken. De nu gällande bestämmelserna innebär förmånen att den anställde kunnat teckna lån på maximalt 1 800 000 kronor med en räntesubvention där ränteförmånen […]

Sverige och BIS – centralbankernas centralbank 

BIS, Bank of International Settlements, kallas ofta centralbankernas centralbank och grundades 1930. Syftet var till en början att som en konsekvens av Versaillesfördraget reda ut krigsskadestånden som Tyskland ålagts att betala efter första världskriget. Dock bleknade den frågan snabbt som en i följd av den stora depressionen. Redan från start hade Sverige en betydande roll […]

Världens riksbankschefer samlas i Stockholm 

Denna vecka arrangerar Sveriges Riksbank ett internationellt symposium i samband med att Stefan Ingves slutar som riksbankschef. Det är lätt att tro att Sverige är ett litet obetydligt land i norra Europa. Så är dock inte fallet, Sverige är en nyckelspelare i världspolitiken trots sin lilla storlek. Sverige har världens äldsta centralbank och avgående riksbankschefen […]

Ny riksbankschef på plats

Som Btcswe tidigare rapporterat gick Stefan Ingves mandatperiod ut vid årsskiftet. Han efterträds av Erik Thedéen. Ingves har suttit på posten sedan 2006. Thedéens förordnande gäller initialt i sex år. Thedéen har tidigare varit generaldirektör på Finansinspektion och han är en uttalad kritiker till bitcoin. Han skapade rubriker världen över när han tillsammans med Naturvårdsverkets […]

Bitcoin rasar på inflationsbesked

Som Btcswe News nyligen rapporterat är den amerikanska inflationen fortsatt hög. Den senaste rapporten var sämre än väntat och det fick marknaden att reagera negativt. Bitcoin föll 10% på beskedet. Bitcoinkursen har nu sjunkit med 18% på en månad.  Amerikanska dollarn ökade och aktier såldes av i hög takt efter inflationsbeskedet. Marknaden väntar sig räntehöjningar […]

Ny riksbankschef vid årsskiftet: bitcoinskeptiker

Stefan Ingves förordnande som riksbankschef avslutas vid årsskiftet och han kommer inte fortsätta meddelar Riksbanken i ett pressmeddelande. Ingves har lett Riksbankens arbete i 17 år och har under sin tid som chef tagit Sverige genom finanskriser och sett till att en eventuell e-krona kommer implementeras, skriver Riksbanken.  Stefan Ingves avgår den 31 december 2022 […]

Vad innebär hög inflation? Konsumtionsutrymmet minskar 

Idag presenterade Statistiska Centralbyrån, SCB, inflationssiffrorna för mars månad. Inflationstakten på årsbasis ligger nu på 6,1%. Det är en uppgång från februari då inflationstakten var 4,5%. Månadsförändringen från februari till mars var 1,7%. I ett pressmeddelande skriver SCB: – Inflationstakten steg kraftigt till följd av en allmän, bred prisuppgång. Priserna på livsmedel och alkoholfria drycker […]

E-kronan ett steg närmare att bli verklighet 

Bild: Riksbanken, foto Cecilia Skingsley. Montage. Det skulle vara möjligt att integrera en e-krona i bankers och betaltjänstleverantörers egna befintliga system. Det konstaterar Riksbanken efter att testat en teknisk lösning för en potentiell e-krona. Resultaten sammanfattas i en ny rapport från e-kronaprojektet som publiceras idag. I de tekniska testerna under etapp två som just avslutats […]