Tag Archives: skuldmättnad

USA bankrutt 

USA kan komma att behöva ställa in sina betalningar den 1 juni enligt finansminister Janet Yellen. Storbanken Goldman Sachs bedömer att den verkliga deadlinen är runt den 8-9 juni.  Om USA behöver ställa in sina betalningar skulle det det ge enorma kedjeeffekter över hela världen och även äventyra dollarns reservvalutastatus. Toppchefer från 146 stora företag […]

Systemet är skuldmättat

I veckan kom de senaste BNP-siffrorna över svensk ekonomi och det var ingen munter läsning för alla som hoppats på en snabb vändning i den nedåtgående ekonomiska spiralen.  Systemet bygger på att det råder evig tillväxt och att konsumtionen ständigt ökar. I takt med att många varor blir billigare att producera och allt mer automatiseras […]

“När inflationen sjunker kommer stimulanserna”

På en direkt fråga från Svenska Dagbladet svarade igår finansminister Elisabeth Svantesson att det inte finns en exakt nivå när staten kommer att stimulera svensk ekonomi. Däremot var hon tydlig med att när inflationen börjar gå nedåt och kärninflationen sjunker då kommer man ta ett helhetsgrepp som sannolikt innebär att staten stöttar upp.   Relaterad […]

Skuldtaket har höjts 78 gånger 

Den amerikanska kongressen har höjt, utökat eller reviderat definitionen av skuldgränsen 78 gånger sedan 1960. Betalningsmedlet vi känner som pengar, är i själva verket endast skuldsedlar – och saknar reellt värde. De representerar en skuld i systemet. Fiat-systemet är designat så och knappt någon talar om det. För att betala skulderna krävs mer lån. Till […]

“Svensk ekonomi sätts på prov”

Efter många år med låg inflation och mycket låga räntor, stigande tillgångspriser och allt högre skuldsättning är det osäkert hur ekonomins aktörer kan hantera en snabb uppgång i inflation och räntor enligt Riksbanken.  Riksbankschefen Erik Thedéen frågades nyligen ut i riksdagens finansutskott. Där sade han att det har byggts upp betydande svårigheter i det svenska […]

Svenska inflationen fortsatt hög

Idag släppte Statistiska Centralbyrån rapporten över november månads inflationsstatistik. Konsumentprisindex ökade med 11,5 % på årsbasis. Det innebär att genomsnittliga varor har blivit 11,5% dyrare på ett år. Vissa varor har ökat mer än så, t.ex. livsmedel och energi. Paketresor och annat icke-nödvändigt håller inflationen nere.  KPIF visar dock “bara” 9,5% då höga räntor och […]

Svensk inflation fortsätter stiga 

Igår offentliggjorde Statistiska Centralbyrån inflationssiffrorna för augusti månad. Återigen ökar inflationen och landade på 9,0%. Det är en uppgång från juli, då inflationstakten var 8,0% på årsbasis. Månadsförändringen från juli till augusti var 1,5 procent – Kraftigt stigande elpriser bidrog till den höga inflationstakten i augusti, säger Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB. Stigande räntekostnader, högre […]