Tag Archives: SCB

Svenska inflationen håller i sig

Inflationstakten enligt KPI var 12,0 procent i februari 2023, en uppgång från januari då den var 11,7 procent. Månadsförändringen från januari till februari var 1,1 procent enligt KPI. Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 9,4 procent i februari. – Livsmedelspriserna ökade med 2,8 procent den senaste månaden, vilket bidrog till att inflationstakten gick […]

Svensk inflation över 10 procent

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF från samma månad föregående år, var 10,2 procent i december 2022. Detta är en uppgång från november då inflationstakten var 9,5 procent.   Inflationstakten enligt KPI, som till skillnad från KPIF påverkas av ändrade räntesatser, var 12,3 procent i december. Det är en ökning jämfört med […]

Svenska inflationen fortsatt hög

Idag släppte Statistiska Centralbyrån rapporten över november månads inflationsstatistik. Konsumentprisindex ökade med 11,5 % på årsbasis. Det innebär att genomsnittliga varor har blivit 11,5% dyrare på ett år. Vissa varor har ökat mer än så, t.ex. livsmedel och energi. Paketresor och annat icke-nödvändigt håller inflationen nere.  KPIF visar dock “bara” 9,5% då höga räntor och […]

Inflationen tappar fart

De amerikanska inflationssiffra presenterades igår och idag var det dags för de svenska dito att offentliggöras. USA:s inflationstakt sjönk till 8,5 procent på årsbasis vilket var lägre än vad analytikerna förutspått. Föregående månad var siffran 9,1 procent. Det som höll inflationen nere var en minskning av energipriserna.  Inflationsmålet på 2 procent är långt borta och […]

Prisbasbeloppet höjs – påverkar alla delar av ekonomin 

Den rekordhöga inflationen innebär att pensioner, studiemedel och vissa bidrag räknas upp. Det är det så kallade prisbasbeloppet som höjs i takt med att inflationen satt sina spår i samhällsekonomin.  – Det blir skattesänkningar och en del höjda bidrag. Men det blir en eftersläpning om inflationen drar på ännu mer under hösten, det nya gäller […]

Inflationstakten 8,5% i juni

Statistiska Centralbyrån släppte sin inflationsrapport i torsdags och konstaterar där att inflationstakten enligt KPIF  (Konsumentprisindex med fast ränta) är 8,5% på årsbasis i juni. KPIF mäter förändringen mot samma månad föregående år.  I maj 2022 var inflationstakten 7,2% och månadsförändringen från maj till juni var således 1,2% Enligt Sofie Öhman, statistiker på SCB, är det […]