Tag Archives: riksbanken

Världens riksbankschefer samlas i Stockholm 

Denna vecka arrangerar Sveriges Riksbank ett internationellt symposium i samband med att Stefan Ingves slutar som riksbankschef. Det är lätt att tro att Sverige är ett litet obetydligt land i norra Europa. Så är dock inte fallet, Sverige är en nyckelspelare i världspolitiken trots sin lilla storlek. Sverige har världens äldsta centralbank och avgående riksbankschefen […]

Ny riksbankschef på plats

Som Btcswe tidigare rapporterat gick Stefan Ingves mandatperiod ut vid årsskiftet. Han efterträds av Erik Thedéen. Ingves har suttit på posten sedan 2006. Thedéens förordnande gäller initialt i sex år. Thedéen har tidigare varit generaldirektör på Finansinspektion och han är en uttalad kritiker till bitcoin. Han skapade rubriker världen över när han tillsammans med Naturvårdsverkets […]

KI spår lågkonjunktur till 2025

Konjunkturinstitutet senaste prognos spår att Sverige nu går in i en lågkonjunktur som kommer vara ända till 2025. Hög inflation och hög ränta bidrar till att pessimismen sprids på marknaden. Förväntningarna på Riksbanken är att styrräntan höjs till 2,75 procent i februari 2023 men att den under året skall sänkas om inflationen bromsas. Värt att […]

Ännu en räntehöjning

Riksbanken höjer styrräntan kraftigt ännu en gång. Efter dagens höjning på 0,75 procentenheter är styrräntan nu 2,5 procent.  Riksbanken menar att inflationen är hög och att den urholkar människors köpkraft. Vidare menar Riksbanken att prognoserna tyder på att styrräntan sannolikt kommer att höjas ytterligare i början av nästa år för att då vara strax under […]

Ny Riksbankslag från årsskiftet

Riksdagen fattade igår beslut om en ny riksbankslag som börjar gälla den 1 december 2023. Förutom att tidigare huvuduppgifter ligger kvar, som är att hålla inflationen stabil och säkerställa stabilitet i det finansiella systemet, tillkommer nya uppdrag om krisberedskap och Riksbankens ansvar kring kontanthantering. Dessutom utökas möjligheterna att granska Riksbanken.  I nuläget vilar det på […]

Ny definition av riksbankens uppdrag och svensk CBDC?

Den nya riksbankslagen som klubbades igår har varit på remiss hos ett flertal aktörer. De flesta remissinstanser tillstyrker förslaget eller har inget att invända mot det. En tydlig ändring är skrivningen att prisstabilitetsmålet ändras. Tidigare löd beskrivningen av uppdraget att Riksbanken ska “upprätthålla ett fast penningvärde” men har har nu ändrats till “målet är att […]

Svenska inflationen faller – om “rätt” saker mäts

Statistiska centralbyrån offentliggjorde under tisdagen inflationssiffrorna för oktober månad och konstaterar i sin analys att inflationen faller till 9,3 procent enligt KPIF (Konsumpentprisindex med fast ränta). Månaden innan låg inflationen enligt samma mått på 9,7 procent. Månadsförändringen från september till oktober var -0,1 procent. – Elpriserna går ner i oktober men de är fortfarande högre […]

Nobelpriset i ekonomi till QE:s skapare  

Nobelpriset i ekonomi var ursprungligen inte med i Alfred Nobels testamente. Priset instiftades 1969 av världens äldsta centralbank, Sveriges Riksbank, i samband med bankens trehundraårsjubileum. Då det inte är ett officiellt Nobelpris kallas det Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. I år ges ekonomipriset till tre herrar som i vanlig ordning, […]

Riksbanken chockhöjer styrräntan 

Btcswe news har följt Riksbankens presskonferenser det gångna året och konstaterar att Riksbanken legat snett hela tiden. När pandemin började var det minusräntor i Sverige. De var oförändrade länge. Så sent som i november 2021 sa riksbankschefen Stefan Ingves att räntan inte skulle höjas förrän tidigast 2024.   Läs mer 0-ränta till 2024 enligt Riksbanken […]

Svensk inflation fortsätter stiga 

Igår offentliggjorde Statistiska Centralbyrån inflationssiffrorna för augusti månad. Återigen ökar inflationen och landade på 9,0%. Det är en uppgång från juli, då inflationstakten var 8,0% på årsbasis. Månadsförändringen från juli till augusti var 1,5 procent – Kraftigt stigande elpriser bidrog till den höga inflationstakten i augusti, säger Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB. Stigande räntekostnader, högre […]