Tag Archives: riksbanken

Vad är Cantilloneffekten?

Anta att ett land har totalt 1 miljon kronor i omlopp. Det är alla pengar som finns i landet. Om någon uppfinner en sedelpress och skapar ytterligare 1 miljon kommer det nu finnas 2 miljoner kronor i landet. Uppfinnaren beger sig ut i landet och handlar med sina nyskapade pengar och kan köpa i princip […]

Riksbanken sålde skrot för 35 miljoner 

Btcswe News har gått igenom Riksbankens budget för 2023 och en intäktspost fångade vårt intresse. Det framgår att Riksbanken budgeterade att sälja skrot för 35 miljoner kronor under 2022. Budgeten för 2023 tar upp samma summa. Som kommentar till budgetposten framgår det att det handlar om “försäljning av mynt som återlämnats till Riksbanken”. På sin […]

Gamla mynt och dess historia

Btcswe News skrev nyligen en artikel att Riksbanken budgeterat att skrotat gamla mynt för 35 miljoner kronor under förra året. Riksbanken kunde med hänvisning till offentlighets- och sekretesslagen inte ge några detaljer kring försäljningen. Vi ville dock djupdyka lite i de gamla myntens historia och värde.   Relaterad artikel: Riksbanken sålde skrot för 35 miljoner    […]

Svensk inflation över 10 procent

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF från samma månad föregående år, var 10,2 procent i december 2022. Detta är en uppgång från november då inflationstakten var 9,5 procent.   Inflationstakten enligt KPI, som till skillnad från KPIF påverkas av ändrade räntesatser, var 12,3 procent i december. Det är en ökning jämfört med […]

Riksbankens personal fick fördelaktiga lån

Tillsvidareanställda på Sverige riksbank har sedan 1989 haft möjligheten att ta förmånliga personallån genom arbetsgivaren. Förmånen regleras varken i kollektivavtal eller i skriftliga anställningsavtal och den är en ensidig förmån från Riksbanken. De nu gällande bestämmelserna innebär förmånen att den anställde kunnat teckna lån på maximalt 1 800 000 kronor med en räntesubvention där ränteförmånen […]

Sverige och BIS – centralbankernas centralbank 

BIS, Bank of International Settlements, kallas ofta centralbankernas centralbank och grundades 1930. Syftet var till en början att som en konsekvens av Versaillesfördraget reda ut krigsskadestånden som Tyskland ålagts att betala efter första världskriget. Dock bleknade den frågan snabbt som en i följd av den stora depressionen. Redan från start hade Sverige en betydande roll […]

Riksbanken satsar 16 miljoner på BIS-anläggning i Stockholm 

Sveriges riksbank har avsatt 16 miljoner kronor under 2023 till att delfinansiera BIS Innovation Hub Nordic Centre, vilket är ett samarbete mellan Bank of International Settlements, Danmarks nationalbank, Islands centralbank, Norges Bank och Svenska riksbanken. Rent fysiskt finns denna gren av BIS lokaliserad i Stockholm och Epicenter sedan 2021.   Relaterad artikel: BIS: Håll dig […]

Världens riksbankschefer samlas i Stockholm 

Denna vecka arrangerar Sveriges Riksbank ett internationellt symposium i samband med att Stefan Ingves slutar som riksbankschef. Det är lätt att tro att Sverige är ett litet obetydligt land i norra Europa. Så är dock inte fallet, Sverige är en nyckelspelare i världspolitiken trots sin lilla storlek. Sverige har världens äldsta centralbank och avgående riksbankschefen […]

Ny riksbankschef på plats

Som Btcswe tidigare rapporterat gick Stefan Ingves mandatperiod ut vid årsskiftet. Han efterträds av Erik Thedéen. Ingves har suttit på posten sedan 2006. Thedéens förordnande gäller initialt i sex år. Thedéen har tidigare varit generaldirektör på Finansinspektion och han är en uttalad kritiker till bitcoin. Han skapade rubriker världen över när han tillsammans med Naturvårdsverkets […]

KI spår lågkonjunktur till 2025

Konjunkturinstitutet senaste prognos spår att Sverige nu går in i en lågkonjunktur som kommer vara ända till 2025. Hög inflation och hög ränta bidrar till att pessimismen sprids på marknaden. Förväntningarna på Riksbanken är att styrräntan höjs till 2,75 procent i februari 2023 men att den under året skall sänkas om inflationen bromsas. Värt att […]