Tag Archives: riksbanken

36 000 kronor dyrare bolån per procentenhet

Svenska Dagbladet har räknat på riksbankschefen Erik Thedéens borånta. Enligt deras uträkning ökar Thedéens årliga räntekostnader med 36 000 kronor för varje procentenhet som boräntan ökar, innan ränteavdrag. Tidningen har försökt få ut information om riksbankschefens räntekostnader sedan han tillträdde i början av året, men Thedéen har vägrat att ge ut det. Samma sak gäller […]

“För lite och för sent” – kritik mot Riksbanken 

Hård kritik har riktats mot Riksbanken och riksbankschefen Erik Thedéen erkänner att de agerade för långsamt för att hantera inflationen under 2022. En forskningsrapport beställd av riksdagens finansutskott ifrågasätter Riksbankens beslut att höja räntan först i slutet av april, trots att inflationen vid den tiden redan hade överstigit sex procent. Rapporten hävdar att räntan borde […]

Riksbanken anordnar miljökonferens 

Sveriges Riksbank och Sustainable Finance Lab kommer att hålla en konferens på temat “Klimatförändringar och det finansiella systemet: Utmaningar och möjligheter för centralbanker”. Konferensen sker på Sveriges Riksbank den 2-3 maj 2023.  Konferensen kommer att ha Steven Ongena från universitetet i Zürich, Laura Starks på University of Texas at Austin samt en paneldiskussion med Anna […]

Riksbanken höjer styrräntan – igen

Återigen gjorde Riksbanken en så kallad dubbelhöjning, räntan höjdes med 50 punkter, eller 0,5 procent. Riksbankschefen Erik Thedéen menar att höjningen är nödvändig. Andra ledamöter i direktionen som fattar dessa beslut ville avvakta att höja.  För närvarande är styrräntan 3,5 procent och det är den högsta nivån sedan 2008. I en historiskt kontext är räntan […]

Arbetet med svensk e-krona rullar vidare

Riksbanken genomför just nu ett pilotprojekt för att undersöka möjligheterna att skapa en digital version av den svenska kronan, en så kallad “e-krona”. Syftet med projektet är att utveckla en teknisk lösning för att ge allmänheten tillgång till och möjlighet att betala med e-kronor, som skulle fungera som ett komplement till kontanter.   Se också: E-kronan […]

Vad är CBDC?

En CBDC (Central Bank Digital Currency) är en digital valuta som utges och stöds av en centralbank. Det är en form av digital betalning som liknar vanliga pengar, men istället för att finnas i fysisk form är den helt digital. CBDC:s kan användas för att göra snabba och säkra betalningar, och många ser dem som […]

Riksbanken angelägna om nytt “förmögenhetsregister”

Riksbanken välkomnar en utredning om att införa ny statistik över hushållens tillgångar och skulder i Sverige. Riksbanken anser att det är av största vikt att förslaget kommer på plats snarast möjligt för att beslutsfattare ska kunna göra väl avvägda beslut och värna den finansiella stabiliteten. Enligt riksbankschef Erik Thedéen skulle mer detaljerade uppgifter om hushållens […]

“När inflationen sjunker kommer stimulanserna”

På en direkt fråga från Svenska Dagbladet svarade igår finansminister Elisabeth Svantesson att det inte finns en exakt nivå när staten kommer att stimulera svensk ekonomi. Däremot var hon tydlig med att när inflationen börjar gå nedåt och kärninflationen sjunker då kommer man ta ett helhetsgrepp som sannolikt innebär att staten stöttar upp.   Relaterad […]

Inflationen sjunker från rekordnivå

Under måndagen presenterade Statistiska Centralbyrån inflationstakten för januari månad. Det senaste året har inflationen varit extremt hög och befunnit sig långt över tvåprocentsmålet. Inflationstakten enligt KPI var 11,7 procent för januari. Det är minskning mot december som låg på 12,3 procent.   Läs också: Tvåprocentsmålet – inflation   Drivande för sättet som inflationen mäts på […]

Riksbanken höjer räntan och flaggar för fler höjningar

Torsdagens räntebesked från Riksbanken var inte helt oväntat. Många förväntade sig en höjning i linje med den som skedde och därför reagerade inte marknaden så dramatiskt. Riksbankschefen Erik Thedéen flaggade även för ytterligare höjning i april.   Läs också: Räntehöjning väntas   Centralbanker världen över har snabbt höjt sina styrräntor för att få ner inflationen. Världsekonomin […]