Tag Archives: recession

Dollarns styrka ett problem för resten av världen

Den senaste tiden har alla större valutor tappat värde i förhållande till amerikanska dollarn. I osäkra tider söker marknadens aktörer stabilitet och säkra tillgångar. När likviditet från andra valutor flyttas till dollarn sjunker övriga valutakurser.   Se ocksså: Tvist om definition av recession   Amerikanska statsobligationer har historiskt sett varit stabila men även de har […]

Bitcoin skulle ju stå emot inflation?

Bitcoins värdeproposition, med sitt begränsade utbud, lyfts ofta fram som en hedge mot inflation. I den miljö vi nu befinner oss i, där bitcoin trots hög inflation sjunker i pris, är det lätt att bli förvirrad och ta det säkra för det osäkra. Många har sålt av hela eller delar av sina innehav och inväntar […]

Tvist om definition av recession

Recession är ett ord som dyker upp allt mer frekvent dessa tider och det innebär att aktiviteten i ekonomin sjunkit i två kvartal i rad, och därmed ger sjunkande BNP. Denna enkla och tydliga förklaring har blivit standardiserad sedan ekonomen Julius Shishkin definierade det 1974. Per definition är USA och världen i en recession nu. […]