Tag Archives: räntehöjning

Riksbanken höjer styrräntan – igen

Återigen gjorde Riksbanken en så kallad dubbelhöjning, räntan höjdes med 50 punkter, eller 0,5 procent. Riksbankschefen Erik Thedéen menar att höjningen är nödvändig. Andra ledamöter i direktionen som fattar dessa beslut ville avvakta att höja.  För närvarande är styrräntan 3,5 procent och det är den högsta nivån sedan 2008. I en historiskt kontext är räntan […]

Bitcoin över 30 000 dollar

För första gången sedan i juni förra året handlas en bitcoin nu över 30 000 amerikanska dollar. Det är förväntningarna på framtiden som gör att bitcoin och tekniktunga aktier ökar. Minskas ränteökningstakten får företag det andrum som behövs och positiviteten kan åter nå marknaden.  Om tre dagar offentliggörs de amerikansk inflationssiffrorna och de flesta bedömare […]

“Svensk ekonomi sätts på prov”

Efter många år med låg inflation och mycket låga räntor, stigande tillgångspriser och allt högre skuldsättning är det osäkert hur ekonomins aktörer kan hantera en snabb uppgång i inflation och räntor enligt Riksbanken.  Riksbankschefen Erik Thedéen frågades nyligen ut i riksdagens finansutskott. Där sade han att det har byggts upp betydande svårigheter i det svenska […]

Räntehöjning väntas

När arbetsmarknadssiffrorna presenterades i USA i fredags stod det klart att sannolikheten för en räntehöjning från Federal Reserve är trolig även i maj. Det är terminskontrakten som vittnar om de framtida förväntningarna. Det gör det hela ännu mer sannolikt att även svenska räntan åker upp. På torsdag ska svenska Riksbanken ge sitt räntebesked. Analytiker räknar […]

Ränehöjningarna bromsar in

Igår presenterade Jerome Powell, ordförande för den amerika centralbanken Federal Reserve räntenivån kommande period. De tuffa dubbelhöjningarnas tid är över, eller åtminstone pausade tillfälligt. Nu vill FED vänta och se vad effekten blir. Viss eftersläpning sker och det vore synd att göra för stora förändringar på kort tid innan föregående förändring slagit igenom fullt ut […]

Ännu en räntehöjning

Riksbanken höjer styrräntan kraftigt ännu en gång. Efter dagens höjning på 0,75 procentenheter är styrräntan nu 2,5 procent.  Riksbanken menar att inflationen är hög och att den urholkar människors köpkraft. Vidare menar Riksbanken att prognoserna tyder på att styrräntan sannolikt kommer att höjas ytterligare i början av nästa år för att då vara strax under […]

Svensk inflation fortsätter stiga 

Igår offentliggjorde Statistiska Centralbyrån inflationssiffrorna för augusti månad. Återigen ökar inflationen och landade på 9,0%. Det är en uppgång från juli, då inflationstakten var 8,0% på årsbasis. Månadsförändringen från juli till augusti var 1,5 procent – Kraftigt stigande elpriser bidrog till den höga inflationstakten i augusti, säger Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB. Stigande räntekostnader, högre […]

Inflationen fortsatt hög

Btcswe news har följt och rapporterat om den amerikanska inflationen i drygt ett år. I oktober 2021 låg den på 6,2% på årsbasis. Den senaste rapporten för augusti 2022 visade på en ökning i konsumentprisindex om 8,3% mot föregående år samma månad enligt NY Times. Detta är en minskning mot föregående månad men analytiker förväntade sig […]

Bitcoin rasar på inflationsbesked

Som Btcswe News nyligen rapporterat är den amerikanska inflationen fortsatt hög. Den senaste rapporten var sämre än väntat och det fick marknaden att reagera negativt. Bitcoin föll 10% på beskedet. Bitcoinkursen har nu sjunkit med 18% på en månad.  Amerikanska dollarn ökade och aktier såldes av i hög takt efter inflationsbeskedet. Marknaden väntar sig räntehöjningar […]

Inflationen tappar fart

De amerikanska inflationssiffra presenterades igår och idag var det dags för de svenska dito att offentliggöras. USA:s inflationstakt sjönk till 8,5 procent på årsbasis vilket var lägre än vad analytikerna förutspått. Föregående månad var siffran 9,1 procent. Det som höll inflationen nere var en minskning av energipriserna.  Inflationsmålet på 2 procent är långt borta och […]