Tag Archives: prisbasbelopp

Prisbasbeloppet höjs – påverkar alla delar av ekonomin 

Den rekordhöga inflationen innebär att pensioner, studiemedel och vissa bidrag räknas upp. Det är det så kallade prisbasbeloppet som höjs i takt med att inflationen satt sina spår i samhällsekonomin.  – Det blir skattesänkningar och en del höjda bidrag. Men det blir en eftersläpning om inflationen drar på ännu mer under hösten, det nya gäller […]