Tag Archives: mining

Värma stugan med Bitcoinminer

Vi har träffat pseudonymen Bitcoin Casita som värmer sin sommarstuga med Bitcoin. Ja det låter osannolikt men det är sant. Bitcoin Casita äger en sommarstuga i ett koloniområde och stugan används flitigt av familjen på sommarhalvåret. På vintern däremot står stugan oanvänd men den måste hållas uppvärmd till cirka tio grader för att inte få […]

EU ska rösta om att förbjuda Kryptomining

Idag sker en omröstning i EU-parlamentet som handlar om den så kallade Proof Of Work-miningens vara eller icke vara via MiCA-förslaget. Det är framförallt den teknik som används för att skydda Bitcoin och andra kryptovalutors nätverk som omröstningen berör. Förslaget innebär i korthet att kryptovalutor behöver klassificeras som hållbara eller “ohållbara” och de som anses […]

Vad är Proof of Work Mining?

  Vad är Proof of Work Mining? Proof of Work är ett system inom datasäkerhet som i Bitcoins fall säkerställer att inga coins kan vara på flera ställen samtidigt. Proof of Work förhindrar dubbelspendering genom att en stor mängd tidskrävande och kostsamt arbete måste utföras. Det blir olönsamt att fuska. Den som vill ändra Bitcoins […]

Amerikanska kongressen höll utfrågning om krypto

bitcoin mining usa kongress

En Crypto mining hearing hölls nyligen i det amerikanska representanthuset. Sakkunniga hade kallats in för att ge politikerna faktaunderlag inför sitt möte där kryptovalutornas energiåtgång diskuterades. Ämnen såsom antal jobb inom kryptoindustrin togs också upp då det är en framväxande marknad som sysselsätter många. Globalt är frågan om energiförsörjningen uppe på nästan alla dagordningar.  Huvudfrågan […]

EU vill förbjuda Bitcoinmining för att spara på förnybar energi

En stor del av den elektricitet som går åt för att utvinna Bitcoin är förnybar energi. Bitcoin ger incitament att utveckla effektivare energikällor då miners behöver köpa el för att kunna driva sina mining-riggar. Som belöning för att säkra Bitcoinnätverket får miners betalt i Bitcoin. Vice ordföranden i ESMA, European Securities and Markets Authority vill […]