Tag Archives: lager/inflödes-kvot

Wikipedia-sida om lager/inflödes-kvot togs bort

En forumanvändare i discordgruppen Bitcoinsverige postade nyligen ett inlägg i en diskussionskanal med en skärmdump på Wikipedias uppslagssida om hårdvaluta. Sidan hade inte uppdaterats sedan 2014 och innehöll felaktigheter och bristfällig information.  Den gamla definitionen på Wikipedia löd “hårdvaluta är en valuta med säkert värde. Inflationen är liten, och omsättningen är hög. Till hårdvaluta har […]

Detta är lager/inflödes-kvot

Lager/inflödes-kvot är den svenska definitionen av det engelska uttrycket stock-to-flow, som genom en matematisk modell kan beräkna en varas sällsynthet och därmed dess egenskaper som värdebevarare. Vi vet att bitcoins nuvarande lager (befintliga coins som utvunnits) är 19,2 miljoner. För närvarande är det årliga inflödet av nya bitcoin 328 500 BTC. Det vet vi tack […]