Tag Archives: Konsensus

Vad är Bitcoin BIP 119?

Den som följer större konton på Twitter som skriver mycket om Bitcoin har säkert hört talas om BIP-119. Utifrån tweets är det svårt att veta exakt vad förslaget innebär och vad det kan få för konsekvenser. Än är förslaget nytt och inget som har stöd bland varken miners, utvecklare eller nod-operatörer i dagsläget.  BIP är […]

Hot mot Bitcoin enligt Kalle Rosenbaum

Kalle Rosenbaum som skrivit boken Grokking Bitcoin var först ut att tala på Bitcoin Symposium i lördags. Han talade om Hoten mot Bitcoin och han nämnde bland annat hur Ryssland spenderar motsvarande 20 miljarder Euro per dag på kriget i Ukraina och han ställde den retoriska frågan om vad som skulle hända om nationalstater skulle […]