Tag Archives: Inflation

Ny Riksbankslag från årsskiftet

Riksdagen fattade igår beslut om en ny riksbankslag som börjar gälla den 1 december 2023. Förutom att tidigare huvuduppgifter ligger kvar, som är att hålla inflationen stabil och säkerställa stabilitet i det finansiella systemet, tillkommer nya uppdrag om krisberedskap och Riksbankens ansvar kring kontanthantering. Dessutom utökas möjligheterna att granska Riksbanken.  I nuläget vilar det på […]

Ny definition av riksbankens uppdrag och svensk CBDC?

Den nya riksbankslagen som klubbades igår har varit på remiss hos ett flertal aktörer. De flesta remissinstanser tillstyrker förslaget eller har inget att invända mot det. En tydlig ändring är skrivningen att prisstabilitetsmålet ändras. Tidigare löd beskrivningen av uppdraget att Riksbanken ska “upprätthålla ett fast penningvärde” men har har nu ändrats till “målet är att […]

Svenska inflationen faller – om “rätt” saker mäts

Statistiska centralbyrån offentliggjorde under tisdagen inflationssiffrorna för oktober månad och konstaterar i sin analys att inflationen faller till 9,3 procent enligt KPIF (Konsumpentprisindex med fast ränta). Månaden innan låg inflationen enligt samma mått på 9,7 procent. Månadsförändringen från september till oktober var -0,1 procent. – Elpriserna går ner i oktober men de är fortfarande högre […]

Amerikanska inflationen faller 

I går presenterades de senaste siffrorna över den amerikanska inflationstakten och den sjönk en aning räknat i årstakt. Trots att inflationstakten rapporterades vara 7,7 % i oktober var det lägre än experterna förväntade sig. Det skapade ett mindre börsrally på eftermiddagen som åtminstone Sverige ser ut att hålla i sig även idag. Att inflationen inte […]

Fackförbund vill se kompensation för inflationen

För bara några månader sedan när rapporterna från Europa strömmade in där arbetstagare ville ha kompensation för den höjda inflationen var de svenska fackförbundet avvaktande. IF Metalls avtalssekreterare, Veli-Pekka Säikkälä, sa i september till SvD: – Om vi kräver kompensation för inflationen så blir det som en katt som jagar sin egen svans. Då får […]

Bitcoinbetalningar rullas ut i Argentina

Kryptobörsen Bitso lanseras i Argentina och kommer erbjuda betalningar med bitcoin till befolkningen. Det är den digitala infrastrukturen som byggts ut till att nu att även inkludidera möjligheten att betala med bitcoin och andra kryptovalutor. Systemet är utformat kring QR-koder.  Enligt Bitso har mer än en miljon argentinare redan tillgång till appen och fler lär […]

Bank of England sätter igång sedelpressen

Den brittiska centralbanken meddelade igår att de återgår till QE, quantitative easing, där de skapar “nya pengar” för att köpa statsobligationer med långa löptider. Detta hoppas Bank of England ska undvika en global finanskris genom att “använda alla medel att återställa tidigare marknadsförhållanden”. I spåren av den nya verklighet som råder, där pundet fallit kraftigt […]

Svensk inflation fortsätter stiga 

Igår offentliggjorde Statistiska Centralbyrån inflationssiffrorna för augusti månad. Återigen ökar inflationen och landade på 9,0%. Det är en uppgång från juli, då inflationstakten var 8,0% på årsbasis. Månadsförändringen från juli till augusti var 1,5 procent – Kraftigt stigande elpriser bidrog till den höga inflationstakten i augusti, säger Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB. Stigande räntekostnader, högre […]

Inflationen fortsatt hög

Btcswe news har följt och rapporterat om den amerikanska inflationen i drygt ett år. I oktober 2021 låg den på 6,2% på årsbasis. Den senaste rapporten för augusti 2022 visade på en ökning i konsumentprisindex om 8,3% mot föregående år samma månad enligt NY Times. Detta är en minskning mot föregående månad men analytiker förväntade sig […]

Bitcoin rasar på inflationsbesked

Som Btcswe News nyligen rapporterat är den amerikanska inflationen fortsatt hög. Den senaste rapporten var sämre än väntat och det fick marknaden att reagera negativt. Bitcoin föll 10% på beskedet. Bitcoinkursen har nu sjunkit med 18% på en månad.  Amerikanska dollarn ökade och aktier såldes av i hög takt efter inflationsbeskedet. Marknaden väntar sig räntehöjningar […]