Tag Archives: inflation¨styrränta

“För lite och för sent” – kritik mot Riksbanken 

Hård kritik har riktats mot Riksbanken och riksbankschefen Erik Thedéen erkänner att de agerade för långsamt för att hantera inflationen under 2022. En forskningsrapport beställd av riksdagens finansutskott ifrågasätter Riksbankens beslut att höja räntan först i slutet av april, trots att inflationen vid den tiden redan hade överstigit sex procent. Rapporten hävdar att räntan borde […]