Tag Archives: förmögenhetsskatt

Riksbanken angelägna om nytt “förmögenhetsregister”

Riksbanken välkomnar en utredning om att införa ny statistik över hushållens tillgångar och skulder i Sverige. Riksbanken anser att det är av största vikt att förslaget kommer på plats snarast möjligt för att beslutsfattare ska kunna göra väl avvägda beslut och värna den finansiella stabiliteten. Enligt riksbankschef Erik Thedéen skulle mer detaljerade uppgifter om hushållens […]