Tag Archives: ‘finanskris

Dollarns styrka ett problem för resten av världen

Den senaste tiden har alla större valutor tappat värde i förhållande till amerikanska dollarn. I osäkra tider söker marknadens aktörer stabilitet och säkra tillgångar. När likviditet från andra valutor flyttas till dollarn sjunker övriga valutakurser.   Se ocksså: Tvist om definition av recession   Amerikanska statsobligationer har historiskt sett varit stabila men även de har […]

Bitcoin skulle ju stå emot inflation?

Bitcoins värdeproposition, med sitt begränsade utbud, lyfts ofta fram som en hedge mot inflation. I den miljö vi nu befinner oss i, där bitcoin trots hög inflation sjunker i pris, är det lätt att bli förvirrad och ta det säkra för det osäkra. Många har sålt av hela eller delar av sina innehav och inväntar […]