Tag Archives: Erik Thedéen

36 000 kronor dyrare bolån per procentenhet

Svenska Dagbladet har räknat på riksbankschefen Erik Thedéens borånta. Enligt deras uträkning ökar Thedéens årliga räntekostnader med 36 000 kronor för varje procentenhet som boräntan ökar, innan ränteavdrag. Tidningen har försökt få ut information om riksbankschefens räntekostnader sedan han tillträdde i början av året, men Thedéen har vägrat att ge ut det. Samma sak gäller […]

“För lite och för sent” – kritik mot Riksbanken 

Hård kritik har riktats mot Riksbanken och riksbankschefen Erik Thedéen erkänner att de agerade för långsamt för att hantera inflationen under 2022. En forskningsrapport beställd av riksdagens finansutskott ifrågasätter Riksbankens beslut att höja räntan först i slutet av april, trots att inflationen vid den tiden redan hade överstigit sex procent. Rapporten hävdar att räntan borde […]

“Svensk ekonomi sätts på prov”

Efter många år med låg inflation och mycket låga räntor, stigande tillgångspriser och allt högre skuldsättning är det osäkert hur ekonomins aktörer kan hantera en snabb uppgång i inflation och räntor enligt Riksbanken.  Riksbankschefen Erik Thedéen frågades nyligen ut i riksdagens finansutskott. Där sade han att det har byggts upp betydande svårigheter i det svenska […]

Riksbankens personal fick fördelaktiga lån

Tillsvidareanställda på Sverige riksbank har sedan 1989 haft möjligheten att ta förmånliga personallån genom arbetsgivaren. Förmånen regleras varken i kollektivavtal eller i skriftliga anställningsavtal och den är en ensidig förmån från Riksbanken. De nu gällande bestämmelserna innebär förmånen att den anställde kunnat teckna lån på maximalt 1 800 000 kronor med en räntesubvention där ränteförmånen […]

Sverige och BIS – centralbankernas centralbank 

BIS, Bank of International Settlements, kallas ofta centralbankernas centralbank och grundades 1930. Syftet var till en början att som en konsekvens av Versaillesfördraget reda ut krigsskadestånden som Tyskland ålagts att betala efter första världskriget. Dock bleknade den frågan snabbt som en i följd av den stora depressionen. Redan från start hade Sverige en betydande roll […]

Ny riksbankschef på plats

Som Btcswe tidigare rapporterat gick Stefan Ingves mandatperiod ut vid årsskiftet. Han efterträds av Erik Thedéen. Ingves har suttit på posten sedan 2006. Thedéens förordnande gäller initialt i sex år. Thedéen har tidigare varit generaldirektör på Finansinspektion och han är en uttalad kritiker till bitcoin. Han skapade rubriker världen över när han tillsammans med Naturvårdsverkets […]