Tag Archives: ekonomi

Dollarns styrka ett problem för resten av världen

Den senaste tiden har alla större valutor tappat värde i förhållande till amerikanska dollarn. I osäkra tider söker marknadens aktörer stabilitet och säkra tillgångar. När likviditet från andra valutor flyttas till dollarn sjunker övriga valutakurser.   Se ocksså: Tvist om definition av recession   Amerikanska statsobligationer har historiskt sett varit stabila men även de har […]

Bank of England sätter igång sedelpressen

Den brittiska centralbanken meddelade igår att de återgår till QE, quantitative easing, där de skapar “nya pengar” för att köpa statsobligationer med långa löptider. Detta hoppas Bank of England ska undvika en global finanskris genom att “använda alla medel att återställa tidigare marknadsförhållanden”. I spåren av den nya verklighet som råder, där pundet fallit kraftigt […]

Prisbasbeloppet höjs – påverkar alla delar av ekonomin 

Den rekordhöga inflationen innebär att pensioner, studiemedel och vissa bidrag räknas upp. Det är det så kallade prisbasbeloppet som höjs i takt med att inflationen satt sina spår i samhällsekonomin.  – Det blir skattesänkningar och en del höjda bidrag. Men det blir en eftersläpning om inflationen drar på ännu mer under hösten, det nya gäller […]