Tag Archives: centralbank

Storbank förbereder för ekonomisk katastrof 

Häromdagen gick Bank of America, USA:s näst största bank, ut med att de förbereder för ett scenario där landet i princip ställs på obestånd. Kongressen har att fatta beslut om att höja skuldtaket och därmed väntar ett kritiskt avgörande om USA kan betala sina räkningar eller inte. Senast i juni måste skuldtaket höjas om inte […]

Sverige och BIS – centralbankernas centralbank 

BIS, Bank of International Settlements, kallas ofta centralbankernas centralbank och grundades 1930. Syftet var till en början att som en konsekvens av Versaillesfördraget reda ut krigsskadestånden som Tyskland ålagts att betala efter första världskriget. Dock bleknade den frågan snabbt som en i följd av den stora depressionen. Redan från start hade Sverige en betydande roll […]

Executive order 6102 om konfiskering av guld

Guldet var länge en fri marknad men efter den 6 april 1933 när Franklin D. Roosewelt utfärdade order 6102 om konfiskering av guld i följderna av den stora depressionen. Order 6102 gjorde det olagligt att äga guld och guldmarknaden har sedan dess varit utsatt för kurspåverkande åtgärder och statlig kontroll.    Tillfälliga krigslagar användes  En […]