Tag Archives: Bitcoinhandboken

Kursfall efter förslag om 30% extra skatt på bitcoinmining

Efter ett uttalande på torsdagskvällen föll bitcoin och andra kryptovalutor brant. Vita huset föreslår en extra skatt om 30% på utvinning av bitcoin och kryptovalutror som är energiintensiva i sin utvinningsprocess. Enligt Vita Huset bromsar bitcoin den gröna omställningen. Tidigare har Vita Huset även låtit utreda och föreslå att företag som ägnar sig åt utvinning […]

“Inflationen för hög”

På en presskonferens talade Sveriges finansminister Elisabeth Svantesson om inflationen och att den måste ned med alla tänkbara medel. Hon är bekymrad över att inflationen fortsätter vara hög trots att regeringen vidtagit åtgärder för att stävja den. Svantesson  kallar inflationen för löntagarens värsta fiende.  I valrörelsen lovade i synnerhet Moderaterna en rad skattelättnader och att […]

Riksbankens personal fick fördelaktiga lån

Tillsvidareanställda på Sverige riksbank har sedan 1989 haft möjligheten att ta förmånliga personallån genom arbetsgivaren. Förmånen regleras varken i kollektivavtal eller i skriftliga anställningsavtal och den är en ensidig förmån från Riksbanken. De nu gällande bestämmelserna innebär förmånen att den anställde kunnat teckna lån på maximalt 1 800 000 kronor med en räntesubvention där ränteförmånen […]

Btcswe-medarbetare släpper bok  

Btcswe News skrev nyligen om hur ett team bestående av ett antal bitcoinentusiaster översatt The Bitcoin Standard till svenska. Med i teamet var vår medarbetare  Björn Tisjö. Nu har han även släppt en egen bok i ämnet, Bitcoinhandboken.    Läs också: Intervju: En av översättarna bakom Bitcoinstandarden   Bitcoinhandboken är tämligen unik, genom att vara en […]

Bitcoin diskuterades i Alvesta kommunfullmäktige

Btcswe News har tidigare rapporterat om den motion som vår medarbetare Björn Tisjö skickade in till Alvesta kommunfullmäktige i januari i år. Björn var aktiv moderat i nära 20 år och hade tunga kommunala uppdrag, men lämnade dessa i våras. Dels på grund av att han hade blivit så pass påläst om det valutafinansiella systemet […]

Ännu en räntehöjning

Riksbanken höjer styrräntan kraftigt ännu en gång. Efter dagens höjning på 0,75 procentenheter är styrräntan nu 2,5 procent.  Riksbanken menar att inflationen är hög och att den urholkar människors köpkraft. Vidare menar Riksbanken att prognoserna tyder på att styrräntan sannolikt kommer att höjas ytterligare i början av nästa år för att då vara strax under […]

Kommun skall utreda Bitcoin-köp

Btcswe har tidigare rapporterat hur vår medarbetare Björn Tisjö, som sitter i Alvesta kommunfullmäktige, lämnat in en motion där han föreslår att kommunen skall köpa bitcoin till sina strategiska och långsiktiga reserver. Igår skedde det första sammanträdet sedan motionen lämnades in och fullmäktige beslöt att motionen fick ställas. Nu blir arbetsordningen den att motionen lämnas […]