Tag Archives: Bitcoin code

Vad är BIP – Bitcoin Improvement Proposal?

Olika BIP:s har skett genom åren. Vissa accepteras, andra refuseras. BIP är en förkortning av Bitcoin Improvement Proposal och går att ungefär att översätta till Förbättringsförslag för Bitcoin. Programmerare och utvecklare som frivilligt jobbar med bitcoins kod kommer ofta med olika förslag för att förbättra bitcoin. Stora förändringar är i stort sett omöjligt att få […]