Tag Archives: BIS

“Du har sannolikt förlorat pengar på dina bitcoin”

Bank of International Settlements skriver i en rapport att det är högst troligt att privata investerare ligger back på sina bitcoinköp. Samtidigt klargör BIS att de som verkligen tjänat på bitcoin är de stora och mer sofistikerade investerarna såsom proffs och valar.   “Om du som privatperson köpt och sålt bitcoin efter 2015 har du […]

Sverige och BIS – centralbankernas centralbank 

BIS, Bank of International Settlements, kallas ofta centralbankernas centralbank och grundades 1930. Syftet var till en början att som en konsekvens av Versaillesfördraget reda ut krigsskadestånden som Tyskland ålagts att betala efter första världskriget. Dock bleknade den frågan snabbt som en i följd av den stora depressionen. Redan från start hade Sverige en betydande roll […]

Riksbanken satsar 16 miljoner på BIS-anläggning i Stockholm 

Sveriges riksbank har avsatt 16 miljoner kronor under 2023 till att delfinansiera BIS Innovation Hub Nordic Centre, vilket är ett samarbete mellan Bank of International Settlements, Danmarks nationalbank, Islands centralbank, Norges Bank och Svenska riksbanken. Rent fysiskt finns denna gren av BIS lokaliserad i Stockholm och Epicenter sedan 2021.   Relaterad artikel: BIS: Håll dig […]

“Håll dig borta från bitcoin”

Bank of International Settlements, BIS, kallas ofta “centralbankernas centralbank” och i bitcoinkretsar refererar man ofta till BIS  som “the final boss”, likt bossen på sista banan i tv-spel. En nyligen publicerad undersökning BIS gjort visar att tre av fyra förlorat pengar på sina bitcoininvesteringar. Undersökningen gjordes när bitcoins kurs stod i 20 000 dollar, nu […]

Svenska e-kronan världsledande i utformandet av CBDC

Det pilottest som nyligen avslutats där Riksbanken testat en digital valuta håller nu på att utvärderas. Det var tillsammans med centralbankerna i Israel och Norge samt den stora övergripande organisationen Bank of International Settlements, BIS, som Riksbanken testade att utföra internationella betalningar för att eventuellt gå över till en ny sorts metod för internationella penningtransaktioner.  […]

Ny riksbankschef vid årsskiftet: bitcoinskeptiker

Stefan Ingves förordnande som riksbankschef avslutas vid årsskiftet och han kommer inte fortsätta meddelar Riksbanken i ett pressmeddelande. Ingves har lett Riksbankens arbete i 17 år och har under sin tid som chef tagit Sverige genom finanskriser och sett till att en eventuell e-krona kommer implementeras, skriver Riksbanken.  Stefan Ingves avgår den 31 december 2022 […]