Sverige och BIS – centralbankernas centralbank 

BIS, Bank of International Settlements, kallas ofta centralbankernas centralbank och grundades 1930. Syftet var till en början att som en konsekvens av Versaillesfördraget reda ut krigsskadestånden som Tyskland ålagts att betala efter första världskriget. Dock bleknade den frågan snabbt som en i följd av den stora depressionen.

Redan från start hade Sverige en betydande roll inom BIS. Svensken Per Jacobsson var den förste ekonomiska rådgivaren där och han lade grunden för den ekonomiska forskningen som BIS bedrev och har utvecklat under bankens drygt 90-åriga historia. Jacobsson inledde arbetet med att samla in finans- och bankstatistik. Numera har BIS en stab av ekonomer som bland annat bedriver forskning om centralbanksnära frågor, t.ex. frågan om CBDC (central bank digital currency). 

 

Läs också: Riksbanken satsar 16 miljoner på BIS-anläggning i Stockholm 

 

I november 2021 valdes Stefan Ingves till vice ordförande för BIS efter att ha suttit i styrelsen under sin tid som riksbankschef. Den 9 januari 2023 valdes Erik Thedéen, Sveriges nya riksbankschef in i styrelsen för BIS.

 

66 miljoner i aktieutdelningar

Riksbanken, som en av BIS grundare, äger 17 244 aktier där och det motsvarar precis 3% av BIS totala aktiekapital. Sveriges riksbank är den sjunde största ägaren av BIS och dess riksbankschef har alltid haft en plats i styrelsen, med undantag för några få tillfällen under 1930-talet. För närvarande är 63 centralbanker aktieägare i BIS och de senast tillkomna ägarna är Vietnam, Marocko och Kuwait.

Det nominella värdet på en BIS-aktie är 5000 SDR (Särskilda DragningsRätter – Special Drawing Rights). En SDR motsvarar just nu knappt 14 kronor och är en sammanvägning av fem stora valutor. Hela det nominella värdet av aktierna är dock inte inbetald till BIS, utan endast betalat för 25%. Resten kan begäras in av BIS vid behov. 

Svenska riksbankens aktieutdelningar från BIS år 2022 var 275 SDR per aktie, alltså drygt 66 miljoner kronor med nuvarande växlingskurs.

BIS hade vid utgången av räkenskapsåret 2020 en balansomslutning som uppgick till 356 miljarder SDR, motsvarande cirka 4 400 miljarder svenska kronor.

 

Relaterad artikel: Världens riksbankschefer samlas i Stockholm