Svenska Riksbanken snart bankrutt

Dagens Industri rapporterar att Riksbankens egna kapital är slut vid årsskiftet. För att Riksbanken skall klara sina åtaganden krävs att regeringen beslutar om ett tillskott på 60 miljarder kronor. Helårsförlusten beräknas bli 65 miljarder kronor.

Enligt DI:s analys motsvarar summan 1 procent av BNP. Det som orsakat den ekonomiska bristen är att de räntepapper som Riksbanken köpt in sjunkit kraftigt i värde och därmed minskat det egna kapitalet i balansräkningen. Under årets första månader sjönk Riksbankens penningpolitiska innehav med 43 miljarder kronor uppger DI. Noterbart är att DI:s analys endast gäller om Riksbanken väljer att realisera sina förluster. 

 

Läs också: Historien om Riksbanken, världens äldsta centralbank

 

Enligt den nya riksbankslagen måste Riksbanken under 2023 ha ett eget kapital på 60 miljarder kronor. Om nivån understiger en tredjedel skall Riksbanken be Riksdagen om tillskott.

En Riksbank som är på obestånd är en stor osäkerhetsfaktor och ger upphov till spekulationer om dess betalningsförmåga, vilket i förlängningen påverkar hela landets ekonomi. 

 

Läs också: Ny riksbankschef vid årsskiftet: bitcoinskeptiker