Svenska inflationen håller i sig

Inflationstakten enligt KPI var 12,0 procent i februari 2023, en uppgång från januari då den var 11,7 procent. Månadsförändringen från januari till februari var 1,1 procent enligt KPI. Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 9,4 procent i februari.

– Livsmedelspriserna ökade med 2,8 procent den senaste månaden, vilket bidrog till att inflationstakten gick upp i februari, säger Caroline Neander prisstatistiker på SCB.

 

Relaterad artikel: Inflationen ska ner – Riksbanken vidtar åtgärder

 

Det var en bred prisuppgång på livsmedel, där grönsakspriserna ökade något mer än övriga matvaror. Priserna steg för rekreation och kultur, där paketresor och hemelektronik ingår. Boendekostnaderna ökade delvis beroende på höjda räntekostnader för både bostadsrätter och för egnahem. Priserna steg också för kläder, möbler, logi samt för diverse varor och tjänster. Det var även flera prisuppgångar inom gruppen transporttjänster.

Prisökningarna motverkades av sjunkande elpriser, vilket dämpade de stigande boendekostnaderna, enligt SCB.

  • Stigande räntekostnader för hushållens bolån bidrog med 2,7 procentenheter till inflationstakten enligt KPI
  • Livsmedelspriserna ökade med 22,1 procent under det senaste året och 2,8 procent sedan januari
  • Inflationstakten ökade trots lägre elpriser
  • Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi steg från 8,7 procent i januari till 9,3 procent i februari

 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/statistiknyhet/konsumentprisindex-kpi-februari-2023/ 

 

Läs också: Inflation – tvåprocentsmålet