Svenska inflationen faller – om “rätt” saker mäts

Statistiska centralbyrån offentliggjorde under tisdagen inflationssiffrorna för oktober månad och konstaterar i sin analys att inflationen faller till 9,3 procent enligt KPIF (Konsumpentprisindex med fast ränta). Månaden innan låg inflationen enligt samma mått på 9,7 procent. Månadsförändringen från september till oktober var -0,1 procent.

– Elpriserna går ner i oktober men de är fortfarande högre än förra året, säger Sofie Öhman, prisstatistiker på SCB.

Bortsett från elpriserna som sjunker, men fortfarande är höga, så ökar allt annat i KPI-korgen och i själva verket ökar inflationen. Maten är t.ex. 17% dyrare nu på årsbasis. Nu har inflationen varit hög i ett år och därmed har en ny nivå inflationsnivå etableras. Om prisuppgångarna mäts mot 12 månader tidigare innebär det att inflationen kan minska trots attd en är permanent hög.

 

Läs också: Bitcoin skulle ju stå emot inflation?

 

Riksbanken har det så kallade räntevapnet att ta till och det effektivaste sättet att sänka inflationen är att höja räntan för att dämpa konsumtionen och göra det dyrt att ta krediter för att på vis undvika att mer betalningsmedel skapas och kommer ut i realekonomin. Fullt genomslag av effekten kan dröja ett år från det att räntan justeras. 

Månadsförändringen påverkades av att drivmedelspriserna gick upp i oktober. Livsmedelspriserna ökade också, främst till följd av stigande priser på grönsaker. Det var även prisökningar inom inventarier och hushållsvaror samt rekreation och kultur, där övriga fritidsvanor bidrog till den positiva månadsförändringen. Prisuppgångarna motverkades bland annat av sjunkande priser på el står det i ett pressmeddelande från SCB.

 

Relaterad artikel: Inflationen ska ner – Riksbanken vidtar åtgärder

 

– Inflationstakten enligt KPI blev högre än den enligt KPIF på grund av bolånens ökade räntesatser. Den effekten rensas bort från KPIF. I övrigt är de två måtten lika, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB.

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/statistiknyhet/konsumentprisindex-kpi-oktober-2022/