Svenska e-kronan världsledande i utformandet av CBDC

Det pilottest som nyligen avslutats där Riksbanken testat en digital valuta håller nu på att utvärderas. Det var tillsammans med centralbankerna i Israel och Norge samt den stora övergripande organisationen Bank of International Settlements, BIS, som Riksbanken testade att utföra internationella betalningar för att eventuellt gå över till en ny sorts metod för internationella penningtransaktioner. 

Gränsöverskridande betalningar är i nuläget både dyrt och ineffektivt. Det kan ta flera dagar och vara förenat med stora kostnader att skicka pengar mellan två länder.

Projektet går under kodnamnet “Icebreaker” och dess primära funktion skall vara att BIS blir en hub i mitten dit de andra centralbankerna ska koppla upp sina nationella system för digitala centralbankspengar, så kallade CBDC.

 

Relaterad artikel: E-kronan ett steg närmare att bli verklighet

 

I förlängningen kommer centralbankernas nya system möjliggöra snabba betalningar till en lägre kostnad än dagens valutafinansiella system kan erbjuda. Mellanhänder kapas när respektive lands digitala centralbanksvaluta går via BIS istället för många olika banker.

Testet med den svenska e-kronan har pågått sedan 2017. I och med Project Icebreaker har de deltagande länderna kunnat lära av varandra och kunnat ta det bästa funktionerna ur respektive lands system. Nu följer en process med vidareutveckling och eventuell implementering, enligt Riksbanken.

– Det finns idag ett globalt monetärt nätverk för effektiva och säkra betalningar. Det heter bitcoin och till skillnad mot centralbankeras nya valuta är bitcoin decentraliserat, vilket betyder att ingen politiker eller centralbankschef godtyckligt kan ändra den monetära policyn. Kanske är det därför som centralbankerna hellre uppfinner en egen valuta de själva styr, säger Christopher Eriksson, VD på Btcswe.

 

https://www.riksbank.se/sv/betalningar–kontanter/e-krona/publicerat-om-e-krona/

https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/nyheter/2021/centralbanker-och-bis-tittar-pa-hur-digitala-centralbanksvalutor-kan-utformas/