Svensk inflation över 10 procent

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF från samma månad föregående år, var 10,2 procent i december 2022. Detta är en uppgång från november då inflationstakten var 9,5 procent.

 

Inflationstakten enligt KPI, som till skillnad från KPIF påverkas av ändrade räntesatser, var 12,3 procent i december. Det är en ökning jämfört med november då motsvarande siffra var 11,5 procent.

 

Läs också: Inflationen fortsatt hög

 

Inflationstakten påverkades av en bred prisökning inom livsmedel, där de främsta bidragen kom från mjölk, ost och ägg, kött samt bröd och övriga spannmålsprodukter. Elpriserna ökade med drygt 45 procent under det gångna året, vilket utgjorde ett stort bidrag till inflationstakten. Priserna steg också för drivmedel och bilar, vilket bidrog till ökade transportpriser.

 

– Elpriserna fortsatte att stiga i december, säger Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB.

 

Relaterad artikel: KI spår lågkonjunktur till 2025

 

Alla priser har ökat och den mest uppenbara förklaringen som få ändå talar om är det faktum att mängden cirkulerande betalningsmedel har ökat de senaste åren.

 

Det som sticker ut mest är:

 

Stigande räntekostnader bidrog med 2,3 procentenheter till inflationstakten enligt KPI, som uppgick till 12,3 procent

 

Elpriserna ökade med 28,8 procent i december jämfört med föregående månad

 

Livsmedelspriserna har ökat med 18,6 procent under det senaste året

 

Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi steg från 8,0 procent i november till 8,4 procent i december

 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/statistiknyhet/konsumentprisindex-kpi-december-2022/