Svensk Inflation ökar snabbt

Igår rapporterade Btcswe News hur den amerikanska inflationen skenar och för tredje månaden i rad är över 6 %.

Idag kom rapporter från Statistiska Centralbyrån att även den svenska inflationen ökar mer än väntat. KPIF, konsumentprisindex med fast ränta, är ett mått på innevarande månads inflation jämfört med samma månad förra året. Ökningen är över 4%. Riksbankens väntade prognos var 4,1 procent mot väntade 4,0 procent enligt Statistiska centralbyråns rapport. 

KPIF steg med 1,3 procent från november till december. Under motsvarande period föregående år var förändringen från november till december 0,7 procent enligt SCB. 

I månadsrapporten från SCB framgår också att prisökningar på livsmedel, energi, alkoholfria drycker samt kategorin “diverse varor” ökat på inflationen medan sänkta priser på icke essentiella produkter såsom glasögon och fotografisk utrustning dämpat inflationen.

– Det fastställda inflationsmålet är 2 % på årsbasis och att det drar iväg på detta sätt är oroväckande. SCB pekar i synnerhet på att de höjda energipriserna driver inflationen upp. Det står dock inget om att den svenska penningmängden ökat avsevärt i pandemins spår och att mer valuta spär ut värdet på befintlig penningmängd, säger Christoper Eriksson, VD på Btcswe.

 

Bild Svensk M1 Money supply enligt Investopedia https://www.investopedia.com/terms/m/m1.asp

 

M1 är penningmängden som är sammansatt av valuta, inlåning, andra likvida insättningar – vilket inkluderar sparinlåning. M1 inkluderar de mest likvida delarna av penningmängden eftersom den innehåller valuta och tillgångar som antingen är eller snabbt kan omvandlas till kontanter.

 

Denna text ska inte ses som finansiell rådgivning. Investering i Bitcoin är förknippad med risk och du kan förlora hela eller delar av ditt kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.