Stort tapp i Hashrate väntas

Om bara ett par dagar är det dags för en ny justering av Bitcoins hashrate. Var 2016:e block justeras svårighetsgraden att minea Bitcoin utifrån hur snabbt det gått att lösa block och därmed minea bitcoin den senaste tvåveckorsperioden.

Går det snabbare än 10 minuter per block i snitt över perioden så ökar svårighetsgraden och om det tagit längre tid än 10 minuter så blir det omvänt lättare att minea block kommande 2016-blocksperiod, vilket skall motsvara cirka två veckor.

Kommande svårighetsjustering sker om ett par dagar och allt pekar mot att det blir en kraftig sänkning av bitcoins hashrate. 

Anledningen att hashtagen sjunker är ofta kopplat till bitcoins kurs. Om priset på en bitcoin sjunker blir det helt enkelt olönsamt att minea då mycket energi går åt att köra sina miningriggar. De flesta miners är vinstdrivande företag som behöver viss lönsamhet.

 

Relaterad artikel: Hastrate ATH

 

Bitcoinkursen har varit låg under april och maj i förhållande till sin hashrate vilket annars kan tyda på ett stort mått av framtidstro, att kursen skall öka. Men ingen miner vill köra sina maskiner med förlust. 

Det 6 maj uppmättes All Time High i hashrate trots att bitcoinkursen låg på endast 36 000 dollar, en minskning från kursens all time high på cirka 40%. Hashraten har dock ökat med cirka 70% sedan Bitcoins pris nådde sitt all time high i november 2021. 

Det förväntade tappet blir 4,5% i hashrate på onsdag, om 306 block i skrivande stund. Den nya svårighetsjusteringen innebär att Bitcoins hashrate är tillbaka på nivåerna från i februari i år.