Stora bitcoinägare säljer 

Data från analysfirman Santiment visar att antalet bitcoin som ägs av valar minskar. Med val i det här avseendet innebär att bitcoinportföljen innehåller mellan 100 och 10 000 BTC. Valarna har successivt sålt ut sig under 11 månader enligt Sentiment. Den främsta orsaken bakom tros vara en allmän oro på marknaden och risken för recession för föreligger. 

Att valarna säljer är i grunden positivt för bitcoin. Det innebär att de stora ägarnas innehav sprids ut på fler aktörer. För närvarande finns 45% av alla bitcoin hos de största ägarna. 

En annan rapport från Santiment, som analyserat hur det talas om kryptovalutor på sociala medier, visar att 26% av allt engagemang handlar om bitcoin.