Statsbudgeten presenterad: 6,6 miljoner BTC 

Igår presenterade den nya regeringen sitt budgetförslag för år 2023. Finansministern gick den klassiska budgetpromenaden från finansdepartementet till riksdagen och där följde budgetdebatten mellan de folkvalda. 

Budgeten är inte alls så utsvävande som det lovades i valrörelsen. Den stigande inflationen och omvärldsfaktorer gör att regeringen vill vara återhållsamma med utgifterna. Totalt genomförs nya reformer och satsningar på drygt 40 miljarder kronor.

Statens inkomster för 2023 budgeteras ligga på 1279 000 000 000 kronor och dess utgifter på 1195 000 000 000 kronor. Det ska ge ett överskott på 84 000 000 000 kronor (84 miljarder) Totalt sett förväntas statens inkomster minska 2023 jämfört mot 2022 och utgifterna spås öka. Regeringen räknar med sjunkande BNP inledningsvis år 2023. Källa: https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/statens-budget-i-siffror/

Räknat i bitcoin är statsbudgeten 6,6 miljoner BTC per idag med en bitcoinkurs på 194 000 kronor och en statsbudget som omfattar 1279 miljarder kronor. 

 

Visar bitcoins knapphet

Sveriges statsbudget är omkring en tredjedel av hela bitcoins totala utbud. Det kommer aldrig finnas mer än 21 miljoner bitcoin. Bitcoin och kronor är helt olika på så vis att det går att skapa en oändlig mängd kronor, medan bitcoins utbud är strikt begränsat. Det skulle dock vara svårt om Sverige bara använde bitcoin, men som räkneexempel är det intressant. I El Salvador används den amerikanska dollarn och bitcoin parallet.

 

Läs mer: Vad är lager/inflödes-kvot

 

Låg statsskuld: kritiseras  

Regeringen får även kritik för sina ekonomiska prioriteringar i budgeten. I den framgår att statens offentliga skuld landar på 29,5 procent av BNP. Det är för lite enligt riksdagens egen belustade regler. Finansministern kommer behöva stå till svars inför finansutskottet om varför målet om skuldankaret inte uppfylls. 

Är statsskulden för låg betyder det att det satsas och investeras för lite i landet. Är skulden för hög innebär det omvänt att staten tar för stor risk. Det så kallade skuldankaret är beslutat att ligga på 35 procent av landets BNP, rapporterar SVT https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringens-hostbudget-ger-for-lag-skuld-tvingas-forklara-sig-for-riksdagen

– I dessa osäkra tider det vara sunt att minska skuldbördan om det går. Skulle vi se ett tapp i exporten och många blir arbetslösa som följd av det kommer Sveriges BNP sjunka och därmed skulle vår skuld i förhållande till BNP öka, säger Christopher Eriksson, VD på Btcswe.

 

 

 

kan 

 

https://www.regeringen.se/4ab3fd/contentassets/0d09e39205ff4357a41dadc676cced7f/presentationsbilder-fran-presstraff-med-elisabeth-svantesson-den-8-november-2022.pdf.pdf