Snart tester i mänsklig hjärna

Elon Musks startup Neuralink, som arbetar med hjärndatorgränssnitt (BCI), har enligt uppgifter fått godkännande från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA att genomföra någon form av mänskliga försök med sin kirurgiskt inopererade enhet i hjärnan. Det är ännu oklart vilken typ av försök som avses, men det framgår att företaget ännu inte tar emot ansökningar från deltagare.

Tidigare nekades Neuralink godkännande från FDA för mänskliga försök tidigt år 2022 på grund av flera säkerhetsrelaterade bekymmer som företaget då arbetade för att lösa.

FDA:s uppenbara kursändring tyder på att sådana bekymmer har åtgärdats, och företaget bör därför vara fritt att genomföra begränsade mänskliga tester av sin kirurgiskt inopererade BCI-enhet.

Elon Musk har beskrivit BCI-enhetens funktion som att den skulle kunna hjälpa till med vissa medicinska och rörlighetsrelaterade problem. BCI:er utvecklas för att behandla olika tillstånd, såsom epilepsi. De erbjuder också livskvalitetsförbättringar för personer med funktionsnedsättningar, till exempel möjligheten att styra en datormus med ögonrörelser eller tankar.