Skribent: Björn Tisjö om Bitcoin

Björn Tisjö är skribent på Btcswe och ansvarar för nyheter och sociala medier. Björn har varit förtroendevald politiker för Moderaterna under drygt 20 år på olika nivåer vid sidan av ordinarie arbete. Han har läst kurser inom ekonomi, juridk och betendevetenskap på Linneuniversitetet och Mituniversitetet. Han har på senare tid även läst Bitcoin- och blockchain på Högskolan i Väst.

 

Björn Tisjö om Bitcoin

Första gången jag hörde talas om Bitcoin avfärdade jag det som ett pyramidspel och trodde det handlade om en hemlig valuta för kriminella så som media brukar skriva. Efter flera år hörde jag talas om Bitcoin igen och det var i samband med pandemin och de enorma stimulanspaketen som världens regeringar och centralbanker startade som en kompis fick mig att verkligen läsa på eftersom jag visade stort intresse.

Idag är jag av uppfattningen att Bitcoin är en av vår tids största uppfinningar och dess inverkan på mänskligheten och ekonomin är nästintill omöjlig att jämföra med något annat. Bitcoin löser några av de största problemen vi har haft med pengar bland annat att den som kan skapa gratis pengar ur tomma intet gör det och på så vis stjäl andra människors tid och hårda arbete. 

Guld är det enda som är någorlunda jämförbart med Bitcoin. I likhet med guld har Bitcoin ett monetärt värde på grund av dess knapphet och att det både är kostsamt och tidskrävande att utvinna mer. Sandkorn kan hämtas på en strand men guld måste brytas med manskap och maskiner. Om guldets värde ökar lönar det sig att investera i maskiner och anställa mer personal för att utvinna mer guld. Ingen kan med säkerhet säga hur mycket guld som finns i världen eller hur stor andel som är utvunnen.

Bitcoin kan endast utvinnas genom mining via Proof of Work och inprogrammerat i källkoden finns regler som gör Bitcoin i princip omöjligt att manipulera och det kommer endast finnas 21 miljoner Bitcoin. 

Pandemin har fått mig att intressera mig mer för Bitcoin och hur allt hänger samman. Det finns mycket att säga i ämnet och jag har förmånen att ha goda vänner som är bra mer kunniga än jag själv. En sak är dock säker, ju mer du lär dig om Bitcoin desto mer inser du att du inte vet. En insikt många av oss får efter en tid med Bitcoin.

 

Bästa formen av pengar

Bitcoin bygger på kod och matematik. En unik egenskap som Bitcoin skapade är att värde numera är fullt möjligt att ha lagrat i minnet. I och med att du kan få tillgång till dina Bitcoin genom att memorera din seedphrase, kan man på så sätt flytta värde i sitt huvud. Men man bör självklart skriva ner sina lösenord eller använda en dedikerad enhet för att lagra dem.

Det är svårt att säga vad Bitcoin ska bli eller hur dess framtid kommer se ut och jag tror att vi idag inte ens kan föreställa oss hur Bitcoin kommer vara integrerat i vårt samhälle. Det går att jämföra med internet i sina tidiga dagar som främst användes för att skicka e-post och kolla upp information om företag på deras hemsidor. Idag finns internet i allt från bilar, hushållsprodukter och våra mobiler. Vi ägnar timmar per dag att kommunicera med människor online via sociala medier och arbeta tillsammans med människor på andra sidan jorden, något som var svårt att föreställa sig för 20 år sedan, men som idag är verklighet. Jag menar att vi kommer se samma utveckling för Bitcoin.

Ur ett investeringsperspektiv anser jag att en liten dos Bitcoin är en bra försäkring mot dagens system som artificiellt pumpas upp av krediter och där ett ytterst begränsat antal personer styr den mesta penningpolitiken som påverkar oss alla.

 

Bitcoin är likvärdighet

Bitcoin erbjuder hopp och likvärdighet för alla som deltar i nätverket; något som länge har saknats i det traditionella finansiella systemet. Med Bitcoin kan en fattig bonde utan id-kort på en landsbygd i ett avlägset land delta i ekonomin med en billig smartphone och internetanslutning. Om Bitcoin-ekonomin ökar, så ökar allas välstånd med lika många procent. I nuvarande system gäller det att vara närmast sedelpressen för att få mest fördelar och politiker kan godtyckligt skapa mer pengar och därmed stjäla människors tid genom inflation som äter upp vår köpkraft.

 

Några av Bitcoins främsta egenskaper som gör det till ett intressant case ser jag som:

  • decentraliserat, med tiotusentals noder och miners över utspridda över världen är det svårt för att inte säga omöjligt att attackera nätverket.
  • max 21 000 000 BTC kommer finnas, varje coin är delbar ner till 8 decimaler. 0.00000001 BTC
  • rika och fattiga får samma procentuella värdeökning
  • det går inte att skapa fler
  • enkel smartphone med internet gör att alla kan delta i ekonomin oavsett vem man är

 

Det är mycket spännande att få delta i denna ekonomiska revolution som pågår. Att vara med nu i början på denna långa resa. Om du har frågor förslag etc. är ni alltid välkomna att kontakta mig på nyheter@btcswe.com.

 

Ta det försiktigt 

Tänk på att Bitcoin är en volatil tillgång och dess pris i kronor kan röra sig våldsamt upp och ner. Det kan dock vara en risk värd att ta med en liten del av ens kapital. 

På Btcswe kan du månadsspara med swish. Gör som jag och många med mig, spara t.ex. 500 kr i månaden som en försäkring eller se det som ett sparkonto till dig själv i framtiden. Ingen som ägt Bitcoin mer än fyra år har förlorat på det.