Skillnad på Guld och Bitcoin

Guld och Bitcoin är ganska likt i vissa avseenden. Guld utvinns ur guldgruvor. Bitcoin utvinns av Bitcoinminers, vars datorer löser komplicerade matematiska ekvationer. Den datorn som först löser en ekvation får skapa nästa block och belönas med Bitcoin. 

Både guld och Bitcoin är dyrt att utvinna. En bitcoinminer med 106 Th energi kostar omkring 120 000 kr och även om man skulle ha en sådan miner igång dygnet runt kommer det ta flera år för en ensam miner att hitta ett Bitcoinblock. Att driva minern kommer ha kostat hundratusentals kronor i energikostnad så den som minear har en stor tilltro att priset på Bitcoin kommer förbli högt. Att tillägga ansluter sig nya miners hela tiden och svårighetsgraden ökar konstant, vilket stärker nätverket och gör det ännu svårare att hitta ett Bitcoinblock.

 

Utvinna Guld

Att utvinna guld är ett slitsamt och tidskrävande arbete som kräver otroliga mängder energi. Efter att guldet har utvunnits bearbetas det och låses därefter in i valv och bevakas med minutiös säkerhet eller förädlas och blir smycken till exempel. Det finns också “pappersguld”, en börshandlad produkt som oftast inte backas upp av riktigt guld men följer dess kurs.

Gulds höga status genom historien har gjort att det än idag är accepterat av nästan alla  i samhället att guld kräver massvis av energi för att utvinna och att en guldgruva läcker kemikalier som påverkar djur- och växtliv. Guldet har varit människans statussymbol i årtusenden.

När guldets pris ökar blir det följaktligen mer lönsamt att öka intensiteten i gruvorna. Men bara för att fler mannar skickas ner i gruvan är det inte garanterat att man hittar mer guld. Skulle guldpriset fördubblas kan guldminers investera i mer utrustning. Hittas mer guld som kommer ut på marknaden påverkar det utbud och efterfrågan, finns fler säljare än köpare sjunker priset.

 

 Relaterad artkel: Gulds stock to flow

Bitcoin 

Sedan 2009 finns Bitcoin som enkelt förklarat är GULD 2.0, men i realiteten är det så mycket mer. Bitcoin miners utför matematiska beräkningar och bryter Bitcoinblock som adderas till en blockkedja som innehåller alla transaktioner som någonsin gjorts i nätverket. Bitcoin har precis som guld en monetär premie. Bitcoin är skapat för att vara pengar i ett baslager där flera lager kan byggas ovanpå Bitcoins blockkedja.

Alla med en egen Bitcoinnod kan på några sekunder kontrollera den exakta mängden bitcoin i cirkulation. Det går också att ta reda på hur mycket datorkraft som används för att utföra beräkningarna i nätverket och vilka pseudonymer/bitcoinplånböcker som har Bitcoin. 

 

Skillnaden på guld och Bitcoin

Det största skillnaden på guld och Bitcoin är dock att Bitcoin går att dela upp och förflytta med ljusets hastighet. Att flytta 10 000 000 dollar i guld tvärs över jordklotet är kostsamt, kräver personal, fordon och mycket tid. Via Bitcoins blockkkedja kan stora värden förflyttas med den högsta säkerheten på jorden under en timme.

Sedan president Nixon tog bort dollarn från guldstandarden 1971 och alla världens valutor blev FIAT-valutor, dvs papperspengar utan bakomliggande värde, har inflationen tagit fart och vi ser priser och löner gå upp i värde utan att det går att köpa mer varor för sina pengar. 

Bubblor

När stater, regeringar, riks- och centralbanker via penningpolitik och inflation skapar pengar utan att något annat värde tillförs blir det en bubbla. Det kallas ofta “boom-bust-cykler”. Historien upprepar sig och före 1970-talet var bankkriser ovanliga. Numera har vi vant oss vid att se varianter på finanskriser och räknar med att det inträffar ungefär vart tionde år.

 

Framtidens pengar

På samma sätt som guld har varit en värdebevarare samt fungerat som pengar i historien kan en digital, global och decentraliserad valuta bli det i framtiden. Sedan våra sedlar slutade vara uppbackade av guld år 1971 har inflationen tagit fart och även om lönerna går upp blir vi inte rikare.

 

Bitcoin en fredlig protest 

Bitcoin erbjuder hopp och likvärdighet för alla som deltar i nätverket; något som länge har saknats i det traditionella finansiella systemet. Med Bitcoin kan en fattig bonde utan id-kort på en landsbygd i ett avlägset land delta i ekonomin med en billig smartphone och internetanslutning. Om Bitcoin-ekonomin ökar, så ökar alla som deltar i nätverkets välstånd med lika många procent. I nuvarande system gäller det att vara närmast sedelpressen för att få mest fördelar och politiker kan godtyckligt skapa mer pengar och därmed stjäla människors tid genom inflation som äter upp vår köpkraft.

 

Texten skriven av Björn Tisjö, Bitcoinhandboken