Skatt på kryptovaluta – Stor guide 2023!

Sitter du med årets deklaration och funderar hur du ska betala skatt på dina kryptotransaktioner för 2022? Vi har tagit fram en snabbguide som hjälper dig att betala skatt för bitcoin. Läs vår guide nedan!

 

I denna artikel besvarar vi några av de vanligaste frågorna om skatt och deklaration avseende krypto.

 

Vi får många frågor till vår kundtjänst just nu om skatt på Bitcoin och andra kryptotillgångar. Vi kan inte ge personlig rådgivning eller service om hur du skall deklarera dina köp och försäljningar av Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP, stablecoins eller andra kryptovalutor men denna artikel och Skatteverkets egen sida för kryptobeskattning är rekommenderad för att lättare kunna räkna ut din skatt på kryptovaluta som du sålt under 2022 och ska redovisa i 2023 års deklaration.

Hitta din transaktionshistorik

Btcswe är en Bitcoinväxlare och hos oss kan du köpa och sälja bitcoin. Tyvärr låg våra tjänster nere under flera månader förra året men det du köpt hos oss innan tjänsten pausades finns att tillgå. Alla köp du gjort hos oss på Btcswe ser du på din översikt i “Mina sidor” och Transaktionshistorik. Där finns din sammanställning över samtliga transaktioner du gjort hos oss och du ser tydligt vad ditt inköpspris är och hur mycket Bitcoin du köpt. Du kan även få din transaktionshistorik skickad som en Excel-fil till din e-post. Vänligen fyll i supportformuläret https://btcswe.com/support/ och uppge den e-postadress du använder för inloggning på Btcswe så skickar vi den inom kort.

Ska man skatta krypto?

Det enkla svaret om skatt på krypto är: 

Ja, det är skatt på kryptovaluta om du sålt mot vinst.

Omkostnadsbeloppet utgör beskattningsgrund

Skatten du skall betala för dina sålda kryptovalutor beräknas via den så kallade genomsnittsmetoden och för att ta reda på det behöver du räkna fram ditt omkostnadsbelopp för respektive valuta. Om du sålt krypto med vinst är skatten 30% och om du sålt med förlust kan du dra av 70% av förlusten.

 

För att deklarera krypto används Skatteverkets bilaga K4 under avsnitt D

Blanketten K4 för försäljning av värdepapper och kryptotillgångar lämnas in tillsammans med den vanliga inkomstdeklarationen. För inkomståret 2022 skall den vara inlämnad till Skatteverket senast den 2 maj 2023.

Finns skattefria transaktioner med kryptovaluta?

Det är inte skatt på värdeökning och det är skattefritt att flytta kryptovaluta mellan dina egna plånböcker. Om du köpt Bitcoin eller annan kryptovaluta och värdet gått upp så är det inget som behöver redovisas. Du är redovisnings- och skattskyldig först om du säljer, byter eller avyttrar din krypto enligt de regler som gäller nu.

 

Är det skatt på staking?

Skatteverket har ett specialavsnitt om Staking av ETH 2.0 som kan anses vägledande för processen kring skatt på Staking av kryptovaluta. Läs mer hos Skatteverket (https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/401273.html?date=2021-12-14)

 

Hur deklarerar man vinst på kryptovaluta?

Det är viktigt att du själv räknar ut och redovisar till Skatteverket vad du haft för vinst på dina kryptovalutor. Skulle du missa eller medveten undanhålla information som Skatteverket sedan får reda på har du gjort dig skyldig till skattebrott.

 

Ska man deklarera kryptovaluta?

Det enkla svaret om skatt på krypto är: 

Ja, det är skatt på kryptovaluta om du sålt mot vinst.

 

Vad är skatten på kryptovaluta? 

Skatten är 30% på din vinst. Har du gjort förlust kan du göra avdrag med upp till 70%, läs mer hos Skatteverket.

 

Är det skatt på att byta krypto?

Ja om du byter från en krypto till en annan räknas bytet som en avyttring och vinsten skall deklareras. 

 

Måste jag skatta för värdeökning?

Det är ingen skatt på att HODLa. Har du t.ex. köpt Bitcoin hos oss på Btcswe men aldrig sålt så ska du inte betala skatt även om värdet på dina Bitcoin ökat mätt i kronor. Säljer du däremot blir det skatt som ska redovisas påföljande år i den deklarationen. 

Om du har sålt, bytt eller betalat med en kryptovaluta behöver du redovisa detta till Skatteverket i samband med att du deklarerar. Har du gjort vinst ska du betala skatt på din vinst, och om du har gjort förlust får du dra av en del av den.

 

För att konkretisera:

 

Exempel 1:

du köpte 0.1 BTC för 10 000 kr år 2020 och äger den fortfarande: Ingen skatt. Det är först när du realiserar vinsten som skattskyldigheten träder in.

 

Exempel 2:

du köpte 0.1 BTC för 10 000 kr år 2020 och sålde den mot kronor under 2021 och fick 30 000 kr skall du betala skatt på vinsten. Vinsten i detta fall är 20 000 kr och det är 30% skatt. 

 

Exempel 3:

du köpte 0.1 BTC för 10 000 kr år 2020 och swappade mot en annan kryptovaluta. Då betalar du skatt utifrån värdet på BTC när du gjorde bytet. Om du får mer kronor för dina 0.1 BTC än vid köpetillfället skall skatt betalas. 

 

Exempel 4:

Utgå från exempel 3: du bytte dina 0.1 BTC mot annan krypto och har räknat fram skatten från det bytet/försäljningen. Den nya kryptovaluytan du bytte till fick sitt inköpspris och om du sedan säljer den med vinst blir det ännu en en skattepliktig händelse.

 

Exempel 5:

Du köper något online och betalar med kryptovaluta. Om du “går plus” ska du betala skatt. Dvs, om kryptovalutan du betalar med har ökat i värde från inköpstillfället till den dagen du handlar med den räknas det som en skattepliktig avyttring och skall därför redovisas i deklarationen.

https://skatteverket.se/privat/skatter/vardepapper/andratillgangar/kryptovalutor.4.15532c7b1442f256bae11b60.html

 

Denna text ska inte ses som finansiell rådgivning. Investering i Bitcoin är förknippad med risk och du kan förlora hela eller delar av ditt kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.