Riksbanken oroliga för stabiliteten 

Den allt högre inflationen gör att Riksbanken börjar bli oroliga för den finansiella stabiliteten. Inflationen, och lösningen med stigande räntor, är en stor orsak att ekonomin nu bromsar in och gör prognosmakarna osäkra.

– Stora risker finns i det finansiella systemet. Företagens och hushållens skuldsättning blir det som i slutänden kan påverka utkomsten av krisen, säger Riksbankens avgående chef Stefan Ingves. 

 

Läs också: 0-ränta till 2024 enligt Riksbanken

 

På en nyss avslutad presskonferens sade Riksbanken:

I Sverige har det över tid byggts upp stora sårbarheter i det finansiella systemet. Det handlar i första hand om bankernas exponering mot de högt skuldsatta kommersiella fastighetsföretagen men även om den höga skuldsättningen bland hushållen. Påfrestningarna på många aktörer i det finansiella systemet är nu tydliga.

– Det är inte Riksbankens uppgift att underlätta för enskilda aktörer som tagit för stora risker, tillade Ingves. 

Tidigare har dock skattekollektivet tagit de största riskerna och fått betala när banker behövde räddas. 

Några lättnader för hushållen syns inte till om Riksbanken får bestämma och avslutade presskonferensen med:

De åtgärder som Finansinspektionen satt in, som amorteringskraven och bolånetaket, har fått hushållen att amortera mer och ta mindre lån. Riksbanken anser att dessa åtgärder bör behållas och att det vore olämpligt att  nu införa ett generellt undantag i amorteringskraven.

 

https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/pressmeddelanden/2022/utmaningar-for-den-finansiella-stabiliteten/