Riksbanken chockhöjer styrräntan 

Btcswe news har följt Riksbankens presskonferenser det gångna året och konstaterar att Riksbanken legat snett hela tiden. När pandemin började var det minusräntor i Sverige. De var oförändrade länge. Så sent som i november 2021 sa riksbankschefen Stefan Ingves att räntan inte skulle höjas förrän tidigast 2024.

 

Läs mer 0-ränta till 2024 enligt Riksbanken

 

När uttalandet fälldes låg inflationen på sin högsta nivå sedan finanskrisen 2008, men enligt byråkrater och ekonomer på såväl Riksbanken som inom myndigheter och politik trodde sig ha koll på läget.

På dagens presskonferens meddelas det att styrräntan höjs fyra punkter, vilket innebär en procentenhet. Inflationen har nått en nivå om 9% på årsbasis och Riksbankens främsta verktyg är att höja räntan. Förra höjningen var en s.k. dubbelhöjning och höjde i ett slag styrräntan från 0,25 till 0,75%

När räntan höjs är det färre företag och privatpersoner som tar lån. Det dämpar skapandet av nya pengar ut i systemet, eftersom de betalningsmedel vi använder är krediter som skapas från tomma intet när lånet beviljas. De nya krediterna spär ut den befintliga penningmängden och urvattnar köpkraften, vilket leder till högre konsumentpris. Ingen framstående keynesiansk ekonomisk ser detta samband. De skyller på alla andra faktorer. Men kanske vaknar de snart. 

 

Relaterad artikel: Trots högre inflation och sänkt reallön – fackförbunden nöjda

 

I sitt pressmeddelande skriver Riksbanken bland annat:

– Stigande priser och högre räntekostnader är kännbara för hushåll och företag, och många hushåll får betydligt högre levnadsomkostnader. Det skulle dock bli än mer smärtsamt för hushållen och för svensk ekonomi i allmänhet om inflationen blev kvar på dagens höga nivåer. Genom att Riksbanken höjer räntan mer nu minskar risken för hög inflation på sikt och därmed behovet av en ännu större penningpolitisk åtstramning längre fram.